Ne vidite ovu poruku?
Bilten SMEITS-a #52

 
4–6
DEC
50. Međunarodni kongres i izložba o KGH

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH), održavaju se od 4. do 6. decembra 2019. godine u Sava centru u Beogradu. Teme Kongresa su nova rešenja na bazi obnovljivih izvora energije, pre svega energije Sunca i geotermalne energije; moderni sistemi gradskih sistemi grejanja i hlađenja; preporuke za predviđanje potreba i potrošnje energije u stambenim, poslovnim i javnim objektima; zgrade budućnosti, pametne zgrade i gradovi; rashladni sistemi danas i sutra, novi pametni sistemi KGH u zgradama, zgrade koje oponašaju ljudski organizam...

Predviđena je sesija sa izlaganjem najboljih radova objavljenih u prvim brojevima časopisa KGH, kao i pregled najznačajnijih radova domaćih naučnika i stručnjaka koji rade i širom sveta. Posebna sesija biće posvećena nastavnim programima potrebnim za obrazovanje stručnjaka o realizaciji, radu i održavanju najnovijih sistema za KGH i ostalih energetskih sistema zgrada i gradova.

Predavači po pozivu

Predavači koji su do sada prihvatili poziv da na 50. Kongresu održe plenarno predavanje.

Predrag Pega Hrnjak,
University of Illinois, Department of
Mechanical Science and Engineering, Urbana-Champaign, USA, and CTS, USA

Alexander Cohr Pachai,
Johnson Controls, Denmark, and
President to the IIR Working Group on Refrigeration Safety

Datumi i rokovi

Organizator će objaviti monografiju posvećenu 50. godišnjici Kongresa u kojoj će, između ostalog, biti navedeni svi radovi prihvaćeni za izlaganje tokom pola veka tog skupa. Zato molimo autore da poštuju predviđene rokove ukoliko žele njihov rad bude naveden u programu 50. Kongresa.

 • Slanje apstrakta rada na elektronsku adresu organizatora (office@smeits.rs) 10. april 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 1. maj 2019.
 • Rok za dostavu radova 1. jul 2019.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za ispravkama 15. jul 2019.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 15. avgust 2019.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. septembar 2019.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2019.

Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa e-adresom i telefonom, njegovu kratku biografiju i tekst apstrakta od 300 do 400 reči sa 5 ključnih reči.

Zbornik radova će dobiti svoj ISBN i biće objavljen na sajtu www.izdanja.smeits.rs. Originalni radovi mogu dobiti DOI broj. Izabrani radovi će biti preporučeni za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“.

Prof. dr Bratislav Blagojević izabran za
predsednika Upravnog odbora SMEITS-a

Na 31. sednici Skupštine SMEITS-a, održanoj 26. februara 2019. u Domu inženjera „Nikola Tesla“ u Beogradu, delegati Skupštine SMEITS-a podržali su predlog kolega iz Upravnog odbora SMEITS-a i jednoglasno izabrali prof. dr Bratislava Blagojevića za predsednika Upravnog odbora SMEITS-a.

Obrazlažući odluku članova UO SMEITS-a, dr Milovan Živković, predsednik UO SMEITS-a u dva mandata, između ostalog je rekao sledeće.

– Bratislav Blagojević je jedan od stubova Društva za KGH, koji preko tri decenije aktivno učestvuje u radu Društva kao član Upravnog odbora, član Redakcije časopisa „KGH“, član Naučnog odbora Kongresa, dok je njegovo privatno preduzeće, Feniks BB, dugogodišnji glavni sponzor Kongresa.

Prof. dr Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH, sledećim je rečima govorio u korist svog kolege.

– U godini u kojoj se održava jubilarni Kongres o KGH važno je ojačati podršku matične organizacije tom skupu. Bata se poveza sa svim međunarodnim organizacijama bitnim za Kongres o KGH i očekujem da će i dalje biti od velike pomoći Društvu, Kongresu i meni lično.

30/31
MAJ
32. Procesing

Trideset drugi Međunarodni kongres o procesnoj industriji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu - Katedrom za procesnu tehniku i Inženjerskom komorom Srbije.

                   

Datumi i rokovi

 • Predlog teme sa apstraktom treba poslati do 20. marta 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju teme autori dobijaju do 31. marta 2019.
 • Radove za recenziju treba poslati do 1. maja 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju rada autori dobijaju do 10. maja 2019.

Program ovogodišnjeg skupa bavi se emisijom ugljen-dioksida iz industrijskih postrojenja, obnovljivim izvorima energije: biomasom, hidroenergijom, solarnom energijom i njihovim uticajem na životnu sredinu. Tematske grupe ovogodišnjeg Procesinga su Procesne tehnologije, Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja, Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji, Energija u procesnoj industriji, Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji, Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji, Sušenje i sušare, Gasna tehnika, Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja, Merenja i upravljanje u procesnoj industriji, Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama.

Okrugli sto

Poslovno udruženje Cementna industrija Srbije - CIS i njegove članice: kompanije Lafarž Srbija, CRH Srbija i Titan Cementara Kosjerić, u okviru ovogodišnjeg Procesinga organizuju okrugli sto na temu: Ko-procesuiranje u cementnoj industriji – izazovi i perspektive.

Okrugli sto će okupiti renomirane stručnjake u ovoj oblasti iz Srbije i regiona, koji će zajednički ukazati na ulogu, značaj i izazove cementne industrije kao strateškog partnera u rešavanju problema nagomilanog otpada, kao i doprinose ko-procesuiranja očuvanju prirodnih resursa i odgovornom upravljanju otpadom.

17–18
OKT
7. Međunarodna konferencija o
obnovljivim izvorima električne energije

Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u, objavilo je prvu informaciju za svoju 7. Međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije.

Sedma međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije biće posvećena sledećim ciljevima: smanjenju emisije gasova staklene bašte, proučavanju, promovisanju i najširoj primeni obnovljivih izvora električne energije (OIEE), očuvanju prirodnih resursa, energetskoj efikasnosti i smanjenju potrošnje električne energije iz fosilnih goriva.

Datumi i rokovi

 • Prijem apstrakta na elektronsku adresu organizatora (office@smeits.rs) 1. maj 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 15. maj 2019.
 • Rok za dostavu radova 1. jul 2019.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za ispravkama 1. avgust 2019.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 1. septembar 2019.
 • Održavanje 7. MKOIEE 17. i 18. oktobar 2019.

Izabrani radovi mogu biti predloženi za objavljivanje u časopisima: Journal of Renewable and Sustainable Energy, International Journal of Energy Research, Wind Energy, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy.

vladan

Sponzori na KGH i na ISH

Među brojnim kompanijama koje učestvuju na ovogodišnjem sajmu ISH u Frankfurtu, biće i kompanije koje su i na Kongresu o KGH: Ayvaz, Aeroprodukt, Belimo, Bosch, Calleffi, Danfoss, Herz, Trox, TECE, IMP Pumps, Kan therm, Klimaoprema, LG, Mupro, Oventrop, Vogel & Noot, Zehnder...

U sledećem broju časopisa “KGH” pročitajte čime su se predstavili svetskoj publici.

TROX predstavlja „indoor life quality“
na sajmu ISH u Frankfurtu

U Frankfurtu na Majni 11. marta 2019. godine počinje sajam ISH, a TROX će se, naravno, naći među izlagačima i to u hali 8, štand F69. Neće biti predstavljene samo uzbudljive inovacije u domenu svuda aktuelne digitalizacije, već i novi proizvodi i sistemi iz oblasti klimatizacije, ventilacije, regulacione tehnike i zaštite od požara.

TROX-ov slogan na ovogodišnjem sajmu glasi „Udahni duboko“. Potpuno na liniji TROX-ove misije, svež vazduh donosi bolji kvalitet življenja u zatvorenim prostorijama. Način na koji mi, kao ljudska bića, spoznajemo okolinu može se, baš kao i naše potrebe, opisati samo analognim pojmovima. O tome da li ćemo se osećati prijatno ne odlučuje digitalna vrednost prikazana na našem pametnom časovniku, već naš lični osećaj. Pritom vazduh predstavlja jedan od odlučujućih faktora od kojih zavisi hoćemo li se osećati prijatno, jer 90 posto vremena provodimo u zatvorenim prostorijama. Ne možemo, međutim, da se isključimo iz digitalnog sveta. A kako da uskladimo analogno i digitalno?

TROX koristi digitalne tehnologije da bi podržao ljude u povećanju stepena ugodnosti koju analogno spoznaju, jednostavnije obavljaju svakodnevne zadatke u ovom složenom svetu i zaštite životnu sredinu pomoću energetski efikasnih sistema.

Doživite spoj digitalnog i analognog sveta na TROX-ovom štandu F69 u hali 8 – i udahnite duboko!

Prvi ovogodišnji broj časopisa "KGH"

Prvi ovogodišnji broj časopisa „KGH“ izlazi iz štampe i kreće na 1.500 poštanskih adresa u Srbiji. U novom broju pročitajte izveštaj za 50. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH. U Ozonskim stranama pišemo o obuci servisera rashladni i klima-uređaja u Srbiji i primeni Amandmana iz Kigalija. Nakon intervjua koji je dao kolega Aleksandar Pjević, slede Tematski članci i Novosti suizdavača, sa prikazom 12 firmi – suizdavača časopisa „KGH“. U rubrici Naučimo – podsetimo se kolege is kompanije Systemair pišu o požarima u zatvorenim parkiralištima. Zatim objavljujemo prevod teksta iz časopisa „Accelerate America“ o Pegi Hrnjaku u rubrici Preporučujemo vašoj pažnji.

Počela obuka servisera rashladnih i klima-uređaja

U skladu sa „Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte“ („Službeni glasnik RS", broj 24, 8. mart 2016), pred kraj prošle godine počela je obuka servisera.

O važnosti te sertifikacije pišu Ozonske strane u prvom broju časopisa „KGH“.

Soko inžinjering na R744.com

Sajt R744.com je interaktivna platforma posvećena klimatizaciji, grejanju i hlađenju. Deo je globalne kompanije Shecco koja pomaže kompanijama da svoja ekološka rešenja iz oblasti KGH, zasnovana na prirodnim rashladnim sredstvima, što brže dovedu do tržišta.

U okviru saradnje časopisa „KGH“ i kompanije Shecco, dostavili smo kolegama vest o CO2 transkritičnom buster sistemu preduzeća Soko inžinjering i priča je krenula u svet.

Čestitamo kolegama iz preduzeća Soko inžinjering.

Tehnologije hlađenja amonijakom i ugljen-dioksidom

Mašinski fakultet u Skoplju i Međunarodni institut za hlađenje organizuju 8. Međunarodnu konferenciju „Tehnologije hlađenja sa amonijakom i ugljen-dioksidom“. Ne samo da klimatske promene imaju katastrofalne posledice po čovečanstvo, sve je teže izabrati rashladna sredstva koja su i efikasno i nemaju loš uticaj na prirodu. Odgovor će u Ohridu od 11. do 13. aprila 2019. pokušati da daju svetski priznati stručnjaci.

Članovi Društva za KGH Srbije imaju 40% popusta na kotizaciju.

Predstavljamo Ayvaz

Kompanija Ayvaz već dve godine učestvuje na izložbi u okviru Kongresa o KGH. U prvom ovogodišnjem broju „KGH“ objavljen je tekst o tome kako Ayvaz tretira paru u proizvodnji hrane i pića. Od predstavnika te kompanije u Srbiji dobili smo promotivni film snimljen povodom 70 godina od osnivanja.

Film smo postavili na naš kanal YouTube, pogledajte ga…

Problem otpada u Srbiji

Balkan Green Energy News započinje seriju intervjua sa predstavnicima državnih institucija, poslovne zajednice, akademske zajednice i civilnog društva i postavlja pitanje: Možemo li bolje i kako?

U prvom intervjuu, odgovore nam je dalo pet od ukupno šest sagovornika: Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja inženjera zaštite životne sredine, Aleksandar Jovović, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dejana Milinković, direktor poslovnog udruženja Cementna industrija Srbije (CIS), i Suzana Obradović, generalna sekretarka Udruženja recklera Srbije, a u narednim intervjuima, sagovornicima će se priključiti i Slobodan Minić, specijalni savetnik Fiskalnog saveta.

Tekst i slike: balkangreenenergynews.com/rs/

Leskovac u programu „Podsticanje korišćenja
obnovljivih izvora energije – razvoj tržišne biomase“

NNa 75. sednici Gradskog veća Grada Leskovca usvojen je predlog odluke o prihvatanju učešća u programu „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije – razvoj tržišne biomase“. Ministarstvo rudarstva i energetike sa Nemačkom razvojnom bankom KfW i Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima pokrenulo drugu komponentu programa „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije – razvoj tržišne biomase“. Da bi Leskovac mogao da aplicira u ovom programu, potrebno je doneti odluku o prihvatanju učešća, kao i da JKP „Toplana“ dostavi detaljne podatke o kandidovanim projektima ovom ministarstvu, rekao je obrazlažući ovaj predlog Dragan Nikolić, šef odelenja za Komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu grada Leskovca.

Tekst i slika: energetskiportal.rs

 
SMEITS-ova politka privatnosti

Vaša privatnost nam je bitna i izmenili smo politiku privatnosti koja se odnosi na sajtove SMEITS-a i prikupljanje, korišćenje i raspolaganje ličnim podacima koje ste nam dali prilikom korišćenja naših sajtova, kao i na poštovanje vaših izbora u vezi sa tim podacima. Politiku privatnosti možete pročitati ovde.

Elektronske adrese na koje SMEITS šalje povremeni elektronski bilten čuvaju se na serveru hosting kompanije koja brine o njihovoj bezbednosti. Ni jedan drugi vaš podatak se ne čuva u ovoj zbirci podataka.

Svoju elektronsku adresu možete promeniti ovde.

Ukoliko ne želite da primate povremene SMEITS-ove biltene, možete se odjaviti ovde.


 

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi.
Vaša ažurnost će nam pomoći da Bilten uvek stigne na pravu adresu.
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.
Ažurirajte svoje podatke.
Prosledite Bilten prijatelju [FORWARD].
Odjavite se sa naše liste.


Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041
www.smeits.rs

[CONTENT]