Ne vidite ovu poruku?
Bilten SMEITS-a #53

 
4–6
DEC
50. Međunarodni kongres i izložba o KGH

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH), održavaju se od 4. do 6. decembra 2019. godine u Sava centru u Beogradu. Teme Kongresa su nova rešenja na bazi obnovljivih izvora energije, pre svega energije Sunca i geotermalne energije; moderni sistemi gradskih sistemi grejanja i hlađenja; preporuke za predviđanje potreba i potrošnje energije u stambenim, poslovnim i javnim objektima; zgrade budućnosti, pametne zgrade i gradovi; rashladni sistemi danas i sutra, novi pametni sistemi KGH u zgradama, zgrade koje oponašaju ljudski organizam...

Predviđena je sesija sa izlaganjem najboljih radova objavljenih u prvim brojevima časopisa KGH, kao i pregled najznačajnijih radova domaćih naučnika i stručnjaka koji rade i širom sveta. Posebna sesija biće posvećena nastavnim programima potrebnim za obrazovanje stručnjaka o realizaciji, radu i održavanju najnovijih sistema za KGH i ostalih energetskih sistema zgrada i gradova.

Predavači po pozivu

Predavači koji su do sada prihvatili poziv da na 50. Kongresu održe plenarno predavanje.

Predrag Pega Hrnjak,
University of Illinois, Department of
Mechanical Science and Engineering, Urbana-Champaign, USA, and CTS, USA

Alexander Cohr Pachai,
Johnson Controls, Denmark, and
President to the IIR Working Group on Refrigeration Safety
Andy Pearson,
Group Managing Director,
Star Refrigeration,
Glasgow, UK
Prof. Ljubomir Janković, Ph.D.,
University of Herdforshire, UK
Dr. habil Zoltan Magyar, Ph.D.,
Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Datumi i rokovi

Organizator će objaviti monografiju posvećenu 50. godišnjici Kongresa u kojoj će, između ostalog, biti navedeni svi radovi prihvaćeni za izlaganje tokom pola veka tog skupa. Zato molimo autore da poštuju predviđene rokove ukoliko žele njihov rad bude naveden u programu 50. Kongresa.

 • Slanje apstrakta rada na elektronsku adresu organizatora (office@smeits.rs) 10. april 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 1. maj 2019.
 • Rok za dostavu radova 1. jul 2019.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za ispravkama 15. jul 2019.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 15. avgust 2019.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. septembar 2019.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2019.

Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa e-adresom i telefonom, njegovu kratku biografiju i tekst apstrakta od 300 do 400 reči sa 5 ključnih reči.

Zbornik radova će dobiti svoj ISBN i biće objavljen na sajtu www.izdanja.smeits.rs. Originalni radovi mogu dobiti DOI broj. Izabrani radovi će biti preporučeni za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“.

30/31
MAJ
Produženje roka za prijavu teme

                   

U prvom roku prijavljeno je 35 radova. U želji da program skupa bude bogat i raznovrstan, Organizacioni odbor je produžio rok za prijavu teme.

Datumi i rokovi

 • Predlog teme sa apstraktom treba poslati do 15. aprila 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju teme autori dobijaju do 20. aprila 2019.
 • Radove za recenziju treba poslati do 1. maja 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju rada autori dobijaju do 10. maja 2019.

Okrugli sto

Okrugli sto u okviru Programa ovogodišnjeg skupa pod nazivom Procesna industrija u izazovima klimatskih promena predstaviće i razmatrati teme koje su danas aktuelne u procesnoj industriji vezane za uključivanje korišćenja obnovljivih izvora energije, smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije štetnih gasova, a posebno:

 • korišćenje biomase, hidroenergije, solarne energije i njihov uticaj na životnu sredinu,
 • kоrišćenjе оtpаdа kао izvоrа energije, tehničko-tehnološke karakteristike procesa pripreme otpada i termičkog procesuiranja i ko-procesuiranja, i
 • emisija ugljen-dioksida iz industrijskih postrojenja.
17–18
OKT
7. MKOIEE

Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u, objavilo je prvu informaciju za svoju 7. Međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije.

Datumi i rokovi

 • Prijem apstrakta na elektronsku adresu organizatora (office@smeits.rs) 1. maj 2019.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 15. maj 2019.
 • Rok za dostavu radova 1. jul 2019.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za ispravkama 1. avgust 2019.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 1. septembar 2019.
 • Održavanje 7. MKOIEE 17. i 18. oktobar 2019.

Izabrani radovi mogu biti predloženi za objavljivanje u časopisima: Journal of Renewable and Sustainable Energy, International Journal of Energy Research, Wind Energy, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy.

16
APR
Preduzeće Inpro-Srb predstavlja...

U saradnji sa Društvom za KGH, preduzeće Inpro-srb predstavlja tekstilne kanale za distribuciju vazduha kompanije Prhoda.

Prezentacija će biti održana u 11.00 časova u utorak, 16. aprila 2019. u sali na trećem spratu Doma inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 7a i imaće sledeći program.

11.00-11.30 Prijavljivanje
11.30-12.00 Predstavljanje osnovnih programa INPRO Grupacije, sa fokusom na tekstilne kanale za distribuciju vazduha kompanije Prihoda
12.15-13.00 Primena tekstilnih kanala u sistemima klimatizacije (doc. dr Aleksandra Sretenović, Mašinski fakultet, Beograd)
13.15-14.00 Diskusija

Prisustvo prezentaciji je besplatno, ali uz obaveznu elektronsku prijavu.

19
APR
Pokrenite potencijale svojih zaposlenih

Pravilnim upravljanjem zaposlenima oslobađaju se njihovi potencijali i preduzeće posluje bolje i efikasnije. Tim trenera Agencije za edukaciju i konsalting u menadžmentu ljudskih resursa HRM Vujić ima višegodišnje iskustvo u radu sa domaćim preduzećima što polaznicima garantuje da će uspešnije voditi svoja preduzeća.

Škola se održava u saradnji sa SMEITS-om, a radi predstavljanja obuke, prvi seminar je besplatan. Dr Dobrila Vujić vas poziva da se prijavite i u dobrom raspoloženju učite i družite se...

Soko među inženjerima

U novom broju Magazina Energetskog portala Soko inžinjering je zasluženo dobio naslovnu stranu. Kompanija nagrađuje radnike koje sklope brak ili dobiju prinovu, penzionerima se svakog meseca uplaćuje određeni iznos kao izraz zahvalnosti za trud koji su uložili u razvoj firme. Pred Novu godinu uvek je priredba sa paketićima za decu svih zaposlenih. Duh zajedništva se neguje, pa tako svi zaposleni zajedno doručkuju i ručaju u kantini. Zaposlenima se odobravaju se interni krediti bez uobičajenih bankarskih kamata i provizija. U Soko inžinjeringu radi priličan broj žena u jednom tipično muškom radnom okruženju.

KGH u Bukureštu

Na godišnjoj skupštini REHVA-e, koja se u Bukureštu održava od 23. do 26. maja, Društvo za KGH predstavljaće prof. dr Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH, prof. dr Bratislav Blagojević, potpredsednik Društva za KGH i prof. dr Marija Todorović, predsednica Komiteta za obnovljive izvore energije Društva za KGH.

Zatim sledi CLIMA 2019, REHVA-in svetski kongres pod naslovom „Izgrađena sredina suočena sa klimatskim promenama“, sa skoro 500 prijavljenih radova, među kojima su radovi i članova Društva za KGH.

Republika Srbija i Društvo za KGH imaju predstavnika na studentskom takmičenju.

Na izložbi u okviru kongresa CLIMA 2019, Društvo za KGH će na štandu B14 predstaviti svoj jubilarni 50. Međunarodni kongres i izložbu o KGH.

Možda ovo niste znali o preduzeću MPG-KGH

U 2000. godini pokrenuta je i inicijativa UN za prelazak sa dotadašnjih CFC na HFC rashladne gasove, manje štetne po ozonski omotač. Značajan doprinos uspehu te akcije doprinelo je i preduzeće MPG-KGH, ažuriranjem podataka o upotrebi CFC-a na celoj teritoriji Srbije i Crne Gore. Iste godine MPG-KGH je dobilo Zlatnu plaketu na 21. Kongresu o KGH za izuzetne zasluge za razvoj delatnosti klimatizacije, grejanja i hlađenja na našim prostorima.

Preduzeće MPG-KGH osnovano je 1990 godine. Tokom godina postojanja preduzeće je radilo u svim oblastima procesne tehnike, od velikih paketnih hladnjača preko rashladnih tunela raznih namena i kapaciteta pa do klimatizacije velikih fabričkih i poslovnih prostorija i postrojenja. Saradnja sa renomiranim firmama i distributerima opreme za klimatizaciju i hlađenje čini to preduzeće pouzdanim partnerom u svakoj oblasti realizacije posla, od projektovanja, preko izrade pa do servisa koji je obezbeđen u nekim slučajevima i dvadeset četiri časa dnevno. Iskrena saradnja sa poslovnim partnerima je osnovni preduslov za posao ovog preduzeća.

Tehnologije hlađenja amonijakom i ugljen-dioksidom

Bliži se početak velikog IIR-ovog skupa koji u Ohridu organizuje Mašinski fakultet iz Skoplja pod naslovom Tehnologije hlađenja sa amonijakom i ugljen-dioksidom. Objavljen je konačan program skupa koji se održava u Ohridu od 11. do 13. aprila 2019.

Nastavljajući kolegijalnu saradnju sa beogradskim Međunarodnim kongresom i izložbom o KGH,  članovi Društva za KGH Srbije imaju 40% popusta na kotizaciju.

Elcom Trade obučava servisere

U preduzeću Elcom Trade svesni su značaja dobrog servisera i svojim saradnicima posvećuju mnogo pažnje. U beogradskom hotelu Holiday Inn 18. marta pripremili su im jednodnevnu obuku za novu generaciju rezidencijalnih klima-uređaja. Kolege je prvo pozdravio g. Dragan Arsenović, direktor preduzeća Elcom Trade, a zatim su predavanja držali Alex Guan, nadležan za tehničku podršku i Vincent Li, regionalni menadžer za Balkan kompanije MIDEA. Serviseri iz cele zemlje pratili su predavanja i postavljali brojna pitanja. Nakon završene obuke priređen je prigodan koktel.

Nove definicije u oblasti hlađenja

Nakon više od godine dana rada, grupa stručnjaka Međunarodnog instituta za hlađenje i ASHRAE-a uspostavila je sledeće nove definicije pet osnovnih pojmova koji definišu oblast hlađenja.

1. Hlađenje (cooling)

 • Odvođenje toplote od nekog tela (supstancije ) što obično rezultira snižavanjem njegove temperature i/ili promenom faznog stanja
 • Snižavanje temperature tela (supstancije)

2. Hlađenje ili rashladni proces (refrigeration)

 • Hlađenje neke sredine, supstancije ili sistema u cilju snižavanja i održavanja njegove temperature ispod temperature okoline („okolina“ je obično spoljašnja atmosfera, ali može biti i neka druga sredina).
 • Veštačko hlađenje, ili kratko „hlađenje“.

3. Rashlađivanje ili ohlađivanje (chilling)

 • Proces odvođenja toplote od supstancije-tela pri čemu se telo ne smrzava (nastaje samo snižavanje temperature supstancije)

4. Smrzavanje (freezing)

 • Očvršćavanje – promena stanja supstancije iz tečne u čvrstu fazu, obično kao posledica odvođenja toplote

5. Hladan lanac hrane (cold chain)

 • Skup svih postupaka i opreme koji omogućava održavanje kvaliteta proizvoda hlađenjem i čuvanjem (skladištenjem) na propisanoj niskoj temperaturi, i to u periodu od ubiranja (odnosno proizvodnje) do finalne prerade i/ili potrošnje.

AINS nije protiv MHE

Na sednici Predsedništva AINS održanoj 21. februara 2019, usvojen je Stav o energetskim, ekološki i socijalnim problemima građenja malih hidroelektrana sa dugačkim cevovodima. Članovi Predsedništva nisu protiv MHE, već se zalažu za poštovanje Zakona o zaštiti prirode i Zakona o planiranju i izgradnji i suštinsko učestvovanje svih relevantnih činilaca prilikom projektovanja MHE.

IIR i UN Environment o hladnom lancu hrane

Hladan lanac hrane potrošači vide kao frižidere za transport, maloprodaju i kuću. Hlađenje se, međutim, široko koristi i u industriji hrane za čuvanje sirovih materijala, finalnih proizvoda i preradu hrane. IIR i UN Environment su objavili Prikaz hladnog lanca u proizvodnji i preradi hrane. Ukratko su predstavljene tehnologije hlađenja koje odgovaraju određenim veličinama postrojenja i željenim temperaturama, kao i problemi upotrebe različitih rashladnih fluida. Na kraju su ispitane mogućnosti održivog hlađenja.

 
SMEITS-ova politka privatnosti

Vaša privatnost nam je bitna i izmenili smo politiku privatnosti koja se odnosi na sajtove SMEITS-a i prikupljanje, korišćenje i raspolaganje ličnim podacima koje ste nam dali prilikom korišćenja naših sajtova, kao i na poštovanje vaših izbora u vezi sa tim podacima. Politiku privatnosti možete pročitati ovde.

Elektronske adrese na koje SMEITS šalje povremeni elektronski bilten čuvaju se na serveru hosting kompanije koja brine o njihovoj bezbednosti. Ni jedan drugi vaš podatak se ne čuva u ovoj zbirci podataka.

Svoju elektronsku adresu možete promeniti ovde.

Ukoliko ne želite da primate povremene SMEITS-ove biltene, možete se odjaviti ovde.


 

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi.
Vaša ažurnost će nam pomoći da Bilten uvek stigne na pravu adresu.
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.
Ažurirajte svoje podatke.
Prosledite Bilten prijatelju [FORWARD].
Odjavite se sa naše liste.


Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041
www.smeits.rs

[CONTENT]