Molimo, ne odgovarajte na ovu poruku. Ako nije dobro prikazana, kliknite ovde.
Bilten SMEITS-a #67

 
SMEITS-ovi skupovi u 2020.

Tradicionalni skupovi u organizaciji SMEITS-ovih društava održaće se u predviđenim terminima:

  • 33. Međunarodni kongres o procesnoj industriji – 10. i 11. septembra > dalje >
  • 8. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije – 15. i 16. oktobra > dalje >
  • 51. Međunarodni kongres i izložba o KGH – 2–4. decembra > dalje >

Organizacioni odbori pažljivo prate zdravstvenu situaciju u zemlji i svetu i, ako bude potrebno, skupovi će biti održani virtuelno u predviđenim terminima, o čemu će autori i učesnici biti obavešteni na vreme.

Zbornici radova će biti objavljeni na sajtu www.izdanja.smeits.rs, imaće svoj CIP i ISBN.

Novi broj "Procesne tehnike"

Pored uobičajenih rubrika, junski broj „Procesne tehnike“ donosi tri vrlo interesantna rada. Prvi rad detaljno i pregledno prikazuje različite modele prenosa mase u ekstrakcionim kolonama sa perforiranim podovima. Drugi rad prikazuje rezultate primenjene dobre inženjerske prakse u konkretnom industrijskom postrojenju za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase, posebno sa stanovišta smanjenja emisije GHG gasova u atmosferu. U trećem radu autori prikazuju metodologiju dimenzionisanja sekvencijalnih šaržnih reaktora (SBR) u sistemima prečišćavanja otpadnih voda.

SMEITS-ovi vebinari na zahtev

Ako SMEITS-ove vebinare niste pratili u zakazanom terminu, posetite stranu sa opisom željenog vebinara gde je istaknuta i veza do snimka koji možete pogledati u vreme koje vam najviše odgovara.

Osim snimljenih izlaganja, objavljene su i prezentacije, kao i korisni linkovi.

  • Kako sprečiti prenos virusa COVID-19 kroz vazduh u komercijalnim i javnim objektima > dalje >
  • Upoznajte komercijalno i industrijsko hlađenje kompanije Emerson > dalje >
  • Evolucija radijatorskih ventila; FLOWMATIC – ventil za dinamičko balansiranje, nezavisan od pritiska (PICV) > dalje >
  • Sistemi koji nisu stali. Iskustva u prevenciji i suzbijanju korona virusa među zaposlenima > dalje >
  • Hisense VRF sistemi. Tehničke karakteristike uz praktičnu primenu > dalje >
Systemair-ovi uređaji Geniox #HygienicByDesign™

Dobro održavane i pravilno korišćene klima-komore imaju zadatak da obezbede dobru i kvalitetnu klimu u prostoru. Na taj način ljudima se povećava ugodnost, manje se razboljevaju, pružaju bolji efekat na poslu ili u školi, kvalitetnije se odmaraju. Danas – više nego ikada – potreban kvalitet unutrašnjeg vazduha.

Klima-komore koje proizvodi Systemair su jednostavno #HygienicByDesign™. I tačka.

Midea dobila znak CE

Radi usklađivanja svojih proizvoda tržištu Evropske unije, istraživački tim kompanije Midea CAC pozvao je eksperte i ocenjivače TÜV SÜD da ispitaju i ocene usklađenost električne bezbednosti, količine elektromagnetskog zračenja, funkcionalne bezbednosti i ostalih parametara u skladu sa relevantnim uputstvima i kriterijumima tržišta Evropske unije. Eksperti su potvrdili da oprema zadovoljava evropske zahteve za energetskom efikasnošću uz ispunjenje funkcija kao što su obrada svežeg vazduha, rekuperacija toplote svežeg vazduha, zagrevanje vode, hlađenje ispod nule, detekciju rashladnog sredstva, AHU Kit, BMS itd.

Ekskluzivni uvoznik i distributer klima-uređaja Midea za Srbiju, Kosovo, BiH i Crnu Goru je domaće preduzeće Elcom Trade.

U kompaniji Emerson se vodi računa o propisima

Pravne zavrzlame nisu samo usporile napredak u radu jednog od svetskih vodećih tela za HFC supstance, već su takođe ostavile SAD bez jasnih smernica u pogledu jedinstvene strategije o rashladnim sredstvima.

Propisi o rashladnim sredstvima i dalje predstavljaju izvor velike neizvesnosti u industriji komercijalnog hlađenja. U središtu ovog problema jeste predmet koji se tiče emisije ugljenika od fluorougljovodnika (HFC) i njihov mogući doprinos klimatskim promenama. Budući da su globalni, nacionalni i državni propisi nedavno zacrtali kao cilj postepeno smanjivanje upotrebe HFC supstanci, u ovoj industriji je uočljivo prebacivanje na alternativna rashladna sredstva sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP). Iako su ekološki prihvatljivije, ove nove mogućnosti nameću dodatna pitanja o učinku i bezbednosti, zato što mnoga alternativna sredstva sa najnižim GWP-om imaju određen stepen zapaljivosti.

Danfoss AB-QM 4.0

Danfoss, jedan od svetskih lidera na tržištu tehnologije za grejanje, nakon 15 godina od uspešnog lansiranja na tržište balansnih i regulacionih ventila nezavisnih od promena pritiska u sistemu i brojnih referentnih objekata u svetu i u Srbiji, proširuje paletu takvih ventila koji su u potpunosti promenili način balansiranja i regulacije terminalnih jedinica u instalacijama za KGH. Novi ventili Danfoss AB-QM 4.0 u dimenzijama DN15–DN32 imaju unapređene dokazane karakteristike dobro poznate serije AB-QM ventila. Jedinstveni 100% autoritet ventila, ostvaren ugrađenim regulatorom diferencijalnog pritiska, ostaje nepromenjen. To obezbeđuje precizne regulacione performanse ventila. Nekoliko značajnih izmena i unapređenja koja su primenjena čine ga potpuno novim ventilom više nego unapređenom verzijom.

Vaillantova nova toplotna pumpa aroTHERM plus

Od jula meseca ove godine prodajni asortiman Vaillantovih toplotnih pumpi vazduh-voda pojačaće će se potpuno novom monoblok toplotnom pumpom – aroTHERM plus, koja predstavlja inovaciju u razvoju toplotnih pumpi i svojim tehničkim karakteristikama nadmašuje konkurenciju. Taj vrhunski uređaj u kombinaciji sa ostalim proizvodima iz Vaillantovog prodajnog asortimana (bojleri, solarni sistemi, ventilokonvektori, itd.) i novom regulacijom sensoCOMFORT (VRC 720) predstavlja vrh ponude u sistemima grejanja, hlađenja i pripreme PTV na bazi obnovljivih izvora energije.

Japanska tehnologija u Domingu

Kompanija Doming d.o.o., lider u prodaji instalacione opreme za savremene sisteme za KGH, postala je zastupnik japanske i svetski poznate kompanije Mitsubishi Electric. U ponudi je širok izbor toplotnih pumpi, VRF sistema, RAC i PAC uređaja, ventilacionih sistema kao i uređaja za specijalnu namenu (IT Cooling).

Nove REHVA-ine smernice za COVID-19

Brisel, 3. avgust 2020. Način rada i korišćenja sistema u zgradama radi sprečavanja širenja koronavirusne bolesti (COVID-19) – (SARS-CoV-2) na radnim mestima. Ovim dokumentom je ažurirana verzija od 3. aprila. U novom dokumentu REHVA daje pregled saveta o radu i korišćenju sistema u zgradama u oblastima u kojima je izbila epidemija koronavirusne bolesti (COVID-19), u cilju sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-3 koje zavisi od faktora povezanih sa sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju ili vodovodnim instalacijama. U dokumentu su privremene smernice i on će biti dopunji‚van novim informacijama i dokazima kada budu dostupni.

Novu verziju REHVA-inih smernica za COVID-19 objavićemo u trećem broju časopisa "KGH".

Korona se prenosi i vazduhom

Posle više meseci negiranja, Svetska zdravstvena organizacija počinje da prihvata činjenicu da se SARS-CoV-2 prenosi i kapljičnim i vazdušnim putem. To znači da sistemi za KGH optimalno treba da rade 24/7, sa povećanom propusnom moći sistema, uz održavanje minimalnih nivoa vlažnosti vazduha. Tokom radnog vremena recirkulaciju treba isključiti i gde god je moguće, treba uvesti posebne filtere i dezinfekciju UV zracima.

Slika: newschant.com

Plan za spasavanje planete

Novi plan za ljude, prirodu i klimu

U godini u kojoj slavimo 75. rođendan Ujedinjenih nacija, Rimski klub i Institut za istraživanje klimatskih uticaja iz Potsdama, objavili su Plan za spasavanje planete koji predviđa održavanje temperature više za samo 1,5 °C odnosu na pred-industrijsku temperaturu, zaustavljanje gubitka biodiverziteta, usporavanje topljenja polarnog leda i lednika, kao i skladištenje ugljenika u tlu, šumama i okeanima. Samo tako se čovečanstvu i planeti može obezbediti dugotrajno zdravlje i blagostanje.

Pametni gradovi ublažavaju krizu klime

U gradovima, na vrlo ograničenom prostoru, živi sve više ljudi. S obzirom da su saobraćajni, industrijski i trgovinski centri, gradovi emituju najviše gasova sa efektom staklene bašte i time pogoršavaju krizu klime. Ali pametni gradovi omogućavaju i ublažavanje te krize. Planeri već godinama nastoje da gradove pretvore u održive, inkluzivne centre spremne da odgovore na izazove 21. veka – sa čistim vazduhom, pitkom vodom, komunalnom infrastrukturom koja ne zagađuje okolinu.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uložila je 1,5 milijardu evra u svoj program Zelenih gradova, u koji je nedavno dodat termin „pametni grad“. Novi Sad je jedan od gradova koji će uz pomoć EBRD razviti prilagođen program poboljšanja komunalnih investicija.

Evropski parlament predlaže skladištenje energije

Sve više energije se dobija iz obnovljivih izvora, ali oni ne mogu da obezbede kontinuitet snabdevanja, pa je zato za prelazak na ekonomiju bez ugljenika ključno – skladištenje energije. Za sada su tu reverzibilne hidroelektrane, ali potrebna su druga rešenja – baterije, zeleni vodonik, skladištenje toplotne energije.

Evropski parlament je, na svojoj sednici početkom jula, izneo procenu da će EU morati šest puta da poveća kapacitete za skladištenje energije da bi se do 2050. dostigla nulta neto stopa emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Elektronski kurs o f-gasovima

Društvo za KGH Srbije u saradnji sa kompanijom Star Learning Solutions, iz Glazgova, Velika Britanija, i UNEP-om, pripremilo je elektronski kurs o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi lokalizovan za zemlje Balkana. Tehničari za klimatizaciju, grejanje i hlađenje imaju priliku da budu u toku sa novim propisima i tehničkim dostignućima iz industrije na lak i pogodan način.

Sistem obuke preko interneta (e-learning), omogućava profesionalcima da održavaju i pobolјšaju kompetentnost bilo kad i bilo gde, kao i da dobiju međunarodno priznati sertifikat o kontinualnom profesionalnom razvoju (sertifikat CPD). Za pohađanje i polaganje kursa ne postoje nikakvi posebni uslovi niti vremenska ograničenja.

Metan iz napuštenih naftnih bušotina

Mnogo naftnih kompanija je bankrotiralo zbog krize izazvane pandemijom. Procenjuje se da bi skoro 250 naftnih kompanija u SAD moglo da prestane sa radom do kraja sledeće godine. Iako je obaveza tih kompanija da izdvoje sredstva za zatvaranje bušotina, većina njih to nije učinila, pa su već sada dramatični prizori nekontrolisanog ispuštanja metana u atmosferu, kao što se vidi na infracrvenoj slici.

Procena američke Vlade je da u SAD već sada postoji više od tri miliona napuštenih naftnih i gasnih buštotina, od kojih oko dva miliona nije zatvoreno i u atmosferu ispušta metan koliko i 1,5 miliona automobila.

Slika: Jonah M. Kessel/The New York Times

Ugljenični otisak čokolade

U poređenju sa drugom biljnom hranom, čokolada spada u najveće emitere gasova sa efektom staklene bašte. Jedan kilogram čokolade u atmosferu je ispustio 19 kg tih gasova. Ipak, hrana biljnog porekla ispušta između 10 i 50 puta manje gasova u odnosu na hranu životinjskog porekla.

U lancu ishrane obrada zemljišta i poljoprivreda učestvuju sa 80% emisija gasova sa efektom staklene bašte. U proizvodnji goveđeg mesa, na primer, tri ključna faktora u toj fazi su životinjska hrana, konverzija zemljišta i metan koji ispuštaju goveda.

Na drugom mestu je transport hrane koji učestvuje sa 10% ukupne emisije tih gasova. Međutim, pri proizvodnji govedine transport utiče sa samo 0,5%.

Otpornost lanaca snabdevanja

Lanci snabdevanja širom sveta su dugo nastojali da održe relativno konstantan kvalitet uz smanjenje troškova na svakom koraku. Zato su oni veoma osetljivi na promene, što se pokazalo i tokom pandemije.

Potreba za praćenjem u realnom vremenu, sistemi preciznog i pravovremenog dostavljanja pokazuje da su lanci snabdevanja zreli za tehnološke inovacije kao što su digitalni papir, blokčejn, internet stvari i robotika.

Utopija ili distopija?

Veštačka inteligencija i čovečanstvo žive zajedno u džinovskoj urbanoj laboratoriji u podnožju planine Fidži. Kao podsećanje da je Tojota pre automobila pravila pamučne proizvode, „Petrijeva šolja“ veštačke inteligencije nazvana je „Tkani grad“. Grad se prostire na oko 1 kvadratnom kilometru i u njemu živi 2000 ljudi sa više hiljada robota koji ljudima pomažu, dostavljaju i koji ih kontrolišu.

To je prvi projekat kompletno povezanog ekosistema napajanog isključivo vodoničnim gorivnim ćelijama, čiji će stanovnici isprobati tehnologiju i izveštavati kompaniju Tojota o svojim zapažanjima.

Potrebna nam je Vaša saglasnost

Pored SMEITS-ovih časopisa "KGH", "Procesna tehnika", knjiga, skupova i sajtova, ovaj Bilten je jedan od načina obaveštavanja javnosti o aktivnostima Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i njegovih društava.

U skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, potrebna nam je Vaša saglasnost da želite i dalje da primate ovaj mesečni izbor vesti.

Vaša privatnost nam je bitna i izmenili smo politiku privatnosti koja se odnosi na sajtove SMEITS-a i prikupljanje, korišćenje i raspolaganje ličnim podacima koje ste nam dali prilikom korišćenja naših sajtova, kao i na poštovanje vaših izbora u vezi sa tim podacima. Politiku privatnosti možete pročitati ovde.

Elektronske adrese na koje SMEITS šalje povremeni elektronski bilten čuvaju se na serveru hosting kompanije koja brine o njihovoj bezbednosti. Ni jedan drugi vaš podatak se ne čuva u ovoj zbirci podataka.

Svoju elektronsku adresu možete promeniti ovde.

Ukoliko ne želite da primate povremene SMEITS-ove biltene, možete se odjaviti ovde.

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi.
Vaša ažurnost će nam pomoći da Bilten uvek stigne na pravu adresu.
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.
Ažurirajte svoje podatke.
Prosledite Bilten prijatelju [FORWARD].
Odjavite se sa naše liste.


Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041
www.smeits.rs

[CONTENT]