Obaveštenje 

Sajt Društva za KGH Srbije trenutno nije dostupan. U međuvremenu ćemo novosti objavljivati na 

veza na Facebook stranu SMEITS-a

strani Društva.  


Procesing '15

28. procesing, 4. i 5. juni 2015, Inđija.

Na sajtu je objavljen definitivni program Procesinga '15.

Detaljnije...  


Revolucija u potrošnji energije

Poznata su tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito. Međutim, malo je poznato da postoji još 15 agregatnih stanja, a ono koje je nedavno otkriveno moglo bi da izazove nastanak radikalnih promena u načinu na koji koristimo i proizvodimo energiju.

Razliku između agregatnih stanja u većini slučajeva moguće je prepoznati samo zahvaljujući čulu vida. Ali naučnici koji se bave proučavanjem ovih i nešto složenijih stanja, poput plazme, koloida i Boze-Ajnštajnovog kondenzata, odlučili su da detaljnije ispitaju svojstva svakog stanja, poput gustine, hemijskog sastava i provodljivosti materijala.

Detaljnije...


Međunarodna konferencija o daljinskom grejanju u Portorožu

U Portorožu je od 22. do 24. marta 2015. održana Međunarodna konferencija o daljinskom grejanju Slovenije. Ovo je bila 17 konferencija po redu a prisustvovalo je 180 delegata iz 10 zemalja.

Konferenciju je otvorio uvodnim izlaganjem Paul Voss direktor organizacije EUROHEAT&Power, sa sedištem u u Briselu. Tema uvodnog izlaganja je bila perspektiva daljinskog grejanja gradova u evropskoj energetskoj tranziciji. Drugo uvodno izlaganje imao je Prof. dr Noam Lior sa Univerziteta u Pensilvaniji.

Delegacija Srbije pozvala je Paula Vossa, prof. dr Alojza Poredoša i Davida Špeha, iz Slovenije, da prisustvuju 46. Kongresu o KGH.

Detaljnije... 


Kako Montrealski protokol čuva zdravlje

Zaštita ljudskog zdravlja bila je motiv za obrazovanje Bečke konvencije za zaštitu ozonskog omotača i Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski sloj (1987). Sporazumi predstavljaju međunarodnu odgovornost za značajne pretnje ljudskom zdravlju i sredini nastale usled stalne i globalne upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Bečka konvencija obavezuje države potpisnice na preuzimanje odgovarajućih mera za zaštitu ljudskog zdravlja i sredine od posledica ljudskih aktivnosti koje utiču ili mogu uticati na promenu ozonskog omotača. Potpisnice sarađuju u istraživanjima i naučnim procenama ljudskog zdravlja i drugih bioloških efekata pod uticajem promena ozonskog omotača, a naročito na biološke posledice promena količine ultraljubičastog zračenja (UV-B). Svuda se ističu pozitivni rezultati poštovanja Montrealskog protokola, kako u postizanju njegovog direktnog cilja – izbacivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač, tako i u poboljšanju zdravlja ljudi i životne sredine.

Detaljnije...


Eurovent sertifikovao Daikinove sisteme VRV

Na osnovu nezavisnog testiranja, Euroventov sertifikat obezbeđuje Daikinovim korisnicima izuzetan kvalitet i visoke performanse koje garantuju da Daikinovi sistemi VRV rade sa predviđenom efikasnošću. Posle ove sertifikacije, u Daikinu su odlučni da nastave sa poboljšavanjem pravila i standardizacije šeme sertifikacije. Kako bi u potpunosti opravdali podatke koje je objavio Eurovent i omogućili potpunu transparentnost prema kupcima, Daikin ide i korak dalje i dobrovoljno objavljuje podatke i za unutrašnje jedinice koje su bile vezane za spoljne jedinice VRV za vreme Euroventovog testiranja.

Saidja Geirnaert, generalni direktor SBU Commercial u Daikin Central Europe, kaže:

„Daikin je sada proširio gamu proizvoda koji imaju Euroventov sertifikat. Počev od rezidencijalnih (toplotne pumpe split i vazduh-voda) i komercijalnih (Sky Air), preko primenjenih čilera, ventilator-konvektora i uređaja za vazduh, do proizvoda serije VRV. Na taj način ističemo naš pristup da korisniku pružimo kompletno rešenje“.

Podaci o proizvodima nagrađenim Euroventovom sertifikacijom nalaze se na sajtu.


Treća MKOIEE

Treća međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, 15. i 16. oktobar 2015. Beograd.

Detaljnije... 


Vodič za primenu i projektovanje aktivnih i pasivnih greda

Ideja za zajednički projekat ASHRAE-a i REHVA-e nastala je za vreme konferencije Clima 2010. Nekoliko meseci kasnije oformljen je zajednički tim i u Stokholmu. Zajedničko stanovište je bilo da je postojeća REHVA-ina knjiga puna dobrih informacija, ali da joj treba obnavljanje i davanje malo više pažnje aplikaciji. Uvek je smatrano da je postojeća knjiga korisna kada treba naći odgovor na ozbiljnije pitanje, ali da ju je teško pročitati celu. Činilo se važnim naročito kada se u Severnoj Americi budi interes za tehnologiju greda. 

Detaljnije...

Novi Copelandovi Scroll K5 biće opremljeni dijagnostičkom tehnologijom CoreSense

Kompanija Emerson Climate Technologies, kao deo kompanije Emerson (NYSE: EMR), uvodi tehnologiju CoreSense u svoje rashladne vijčane kompresore. Ova tehnologija se već primenjuje u poluhermetičnim kompresorima Stream i omogućava korisnicima jednostavnu dijagnostiku problema u sistemu kako na licu mesta, tako i sa udaljene lokacije, čime se skraćuje period neaktivnosti sistema. Emercon Climate Technolgies sada nudi CoreSense kao opciju uz novu seriju kompresora Summit namenjenu rashlađivanju na srednjim i niskim temperaturama.

Detaljnije...


Globalno tržište apsorpcionih čilera

Predviđa se da će globalno tržište apsorpcionih čilera do 2020. godine dostići 983 miliona dolara zbog oštrih normi zaštite prirode i sve većih zahteva za energetski efikasnim rashladnim sistemima.  

Pacifička Azija predstavlja najveće i najbrže rastuće tržište sa ukupnim godišnjim rastom od oko 4,5% u posmatranom periodu. Iako je već veliko tržište, pacifička Azija i dalje može da apsorbuje čilere, naročito u manjim gradovima i varošicama. Sa investicijama u energetski efikasne tehnologije koje rastu 18% godišnje, Kina će u svetskim razmerama imati najveće zahteve za energetski efikasnim apsorpcionim čilerima. 


46. međunarodni kongres i izložba o KGH

Beograd, Sava centar, 2–4. decembar 2015.

Detaljnije... 


IKEA uvodi sisteme sa gorivim ćelijama na biomasu

U jednoj od svojih prodavnica u oblasti San Franciska (SAD) IKEA uvodi sistem sa gorivim ćelijama. Kompanija primenjuje nove energetske tehnologije i ovo je prvi projekat kojim IKEA pokušava da pretvori biogas u struju koristeći čist elektrohemijski postupak. 

Sistem, koji će biti instaliran i predat u rad tokom leta 2015, neznatno je veći od komercijalnog rezervnog generatora. Sistem na bio gas snage 300 kW proizvodiće godišnje oko 2.497.651 kWh struje za prodavnicu čime se smanjuje emisija od 1.304 tona CO2. To je količina ugljen-dioksida koju ispusti 249 automobila godišnje ili uobičajena proizvodnja struje za 163 domaćinstva. U kombinaciji sa sunčevim energetskim sistemom postavljenim na krov prodavnice 2011. godine, ove gorive ćelije će obezbediti skoro svu potrebnu energiju za prodavnicu.

Detaljnije...


Izvodljivost proizvodnje klima-uređaja sa R-290

U saradnji sa UNDO-om, u Kini je napravljen ogledni projekat proizvodnje kompresora i split klima-uređaja konverzije sa R-22 na R-290. U projektu učestvuju dva velika proizvođača Meizhi i Midea iz Guandonga. Projekat je jula 2010. odobrio Izvršni komitet. R-290 (propan) se smatra idealnom zamenom za R-22 u sektoru hlađenja i klimatizacije jer je prirodni rashladni fluid sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja i ima odlične rashladne karakteristike. Međutim, zbog svojih hemijskih i fizičkih osobina, a naročito zapaljivosti, R-290 zahteva projektne i strukturne izmene uređaja koji rade sa R-22, kao i njihovih proizvodnih linija.

Detaljnije...


Učlanite se u SMEITS

Jednostavno je. Pročitajte naš poziv u članstvo, popunite pristupnicu, uplatite članarinu i postajete član SMEITS-a.

Ako ste stari član, uplatite članarinu i svakako nam javite promenu svojih podataka.


Prijava i odjava

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi. Vaša ažurnost će nam pomoći da
Bilten uvek stigne na pravu adresu. Hvala na poverenju. 
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.

Prijavite se za Bilten SMEITS-a.

Ažurirajte svoje podatke.

Odjavite se sa naše liste.

 
veza na Facebook stranu SMEITS-a veza na Linkedin stranu SMEITS-a
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
www.smeits.rs
© 2015 Sva prava zadržana

 

[CONTENT]