Bilten SMEITS-a #24
 

Godišnja skupština AINS-a

Godišnja skupština Akademije inženjerskih nauka Srbije, AINS, održana je u Beogradu 23. marta ove godine. Nakon uvodnih govora, skupu se obratio dr Branislav Todorović, redovni član AINS-a. Zahvalio se predsedniku i generalnom sekretaru AINS-a na njihovim izlaganjima i rekao da se članovima skupštine obraća kao član SMEITS-a i predsednik Društva za KGH Srbije, organizacije čije su aktivnosti u oblasti energetike zgradarstva – privredne grane koja ima najveće potrebe za energijom ne samo u našoj zemlji, već i širom sveta.

Pritom je naglasio da je SMEITS u sastavu srodne asocijacije inženjera i tehničara Srbije osnovane pre 148 godina, da ima dragocenu naučno-stručnu tradiciju, značajne međunarodne kontakte i da je organizator najvećeg međunarodnog skupa sa temom energije – kongresa i izložbe o KGH, jedinog evropskog skupa o energiji koji se tradicionalno održava svake godine, i da smatra da SMEITS mora ostvariti tesnu saradnju sa AINS-om. Podsetio je na ranije zajedničke akcije dveju organizacija. Predložio je da AIMS bude programski pokrovitelj ovogodišnjeg, 47, kongresa i izložbe o KGH, što je prof. dr Branko Kovačević, predsednik AINS-a, sa zadovoljstvom prihvatio.


Održan seminar o obnovljivim izvorima električne energije

U petak, 25. marta 2016, u amfiteatru Tehničkog fakulteta u Boru, održan je seminar o obnovljivim izvorima električne energije u organizaciji Društva za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u. Preko 80 učesnika slušalo je predavanja, a njih 50 je sa uspehom odgovorilo na postavljena pitanja. Prilog Radio televizije Bor o seminaru možete pogledati ovde, a intervju prof. dr Zorana Stevića, koji je dao istoj televiziji dva dana pre seminara, možete pogledati ovde.

Detaljnije…


Šesta međunarodna konferencija o istraživanju i razvoju
u oblasti energetike

U gradu Kuvajtu je od 14. do 16. marta 2016. godine održana 6. Međunarodna konferencija o istraživanju i razvoju u oblasti energetike (Conference on Energy Research and Development – ICERD). Konferenciju su organizovali Kuvajtski univerzitet (Kuwait University), Međunarodno društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), Fond za unapređenje nauke Kuvajta (Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences – KFAS) i Ministarstvo države Kuvajt nadležno za električnu energiju i vode (Ministry of Electricity and Water – MEW). Glavni sponzori konferencije, Kuwait Petroleum Corporation, Kharafi National i Alghanim International, u saradnji sa organizatorima omogućili su prijatan boravak i kvalitetan sadržaj.

Konferencija je nastavak pet ranije održanih skupova koje su privukle međunarodnu pažnju stručnjaka na polju istraživanja i razvoja energetike. O uspešnosti konferencije govori i činjenica da je zvanično podržava i promoviše Mežunarodno društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE).

Detaljnije…


Biomasa i biogas u Srbiji

Delegacija nemačke privrede u Srbiji 5. aprila u hotelu Crown Plaza organizuje stručnu konferenciju uz učešće privredne delegacije Nemačke. Pored govornika iz Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, prisutnima će se obratiti predstavnici kompanija Serbio, Biogas, Mirotin Energo i drugi. Učešće je besplatno.

Detaljnije...


Ovakve temperature nisu zabeležene nikada

Globalna temperatura u februaru prevazišla je sva dosadašnja merenja, saopštila je NASA. To je izazvalo uzbunu zbog vanredne klimatske situacije, a tek nam stiže pakleni talas. "Rezultati merenja su pravi šok, a ujedno i još jedan podsetnik dugoročnog porasta globalne temperature koji je rezultat efekta staklene bašte koji je prouzrokovao čovek", napisali su Džef Masters i Bob Henson u blogu na "Weather underground", koji je analizirao nedavno objavljene podatke NASA-e.

Prosečna temperatura u februaru bila je viša za 1,35 stepeni Celzijusa u odnosu na prosečnu temperaturu koja je zabeležena tokom perioda merenja od 1951. godine do 1980. godine, koji se uzima kao parametar. Inače, temperatura u januaru bila je za 1,14 Celzijusovih stepeni viša u odnosu na prosek, što je takođe rekord.


Zemlje u razvoju najveći investitori
u obnovljive izvore energije

Investicije u obnovljive izvore energije u 2015. godini dostigle su rekordnih 286 milijardi dolara (256 milijardi evra), od čega više od polovine ulaganja prvi put potiče iz zemalja u razvoju, prema danas objavljenom izveštaju Ujedinjenih nacija (UN).

Svet je investirao preko 2.300 milijardi dolara u obnovljive izvore energije od 2004. godine, kada je vrednost ukupnih investicija iznosila manje od 50 milijardi dolara, navodi se u izveštaju, a prenosi agencija Frans pres.

"Obnovljivi izvori energije postaju sve važniji za način života koji karakteriše niska emisija ugljen-dioksida. Važno je da su prvi put u 2015. godini, ulaganja u obnovljive izvore energije bila veća u zemljama u razvoju nego u razvijenim državama", izjavio je šef Programa UN-a za zaštitu životne sredine (UNEP) i koautor ovog izveštaja, Akim Štajner.


Nema slobodnog kapaciteta
za solarne elektrane

Ministarstvo rudarstva i energetike izdalo je saopštenje u kome je navedeno da su u toku postupci po žalbama koje su stranke izjavile na rešenje resornog ministarstva od 13. novembra 2015. godine kojim su odbijeni svi zahtevi za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno statusa povlašćenog proizvođača za solarne elektrane snage do 30 kW na objektu, a koji su podneti od 16. marta do 9. septembra 2015. godine.

Kako je navedeno u saopštenju, dok se žalbeni postupci ne okončaju nije moguće rešiti kasnije zahteve, a zainteresovana lica koja žele status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, odnosno status povlašćenog proizvođača za solarne elektrane instalisane snage od 30 kW do 500 kW i na tlu moraju imati u vidu da se oslobođeni kapacitet na ime elektrana za koje u roku nisu stečeni statusi povlašćenog proizvođača raspodeljuje jedino u slučaju donošenja posebnog pravilnika na osnovu člana 7a Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije.

S obzirom na to da takav pravilnik još uvek nije donet svi zahtevi se odbijaju kao neosnovani zbog nepostojanja slobodnog kapaciteta.

Detaljnije… 


Strategija EU za grejanje i hlađenje

EHPA (European Heat Pump Industry) je juna prošle godina izdala dokument – Strategija unapređenja korišćenja toplotnih pumpi u Evropi.

Toplotna pumpa omogućuje grejanje, hlađenje i toplu vodu za stambene, poslovne i industrijske primene. Najbolje se pokazala u klasi energetske efikasnosti i korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Smanjuje se potrošnja zemnog gasa i električne energije iz neobnovljivih izvora i utiče na poboljšanje kvaliteta vazduha.

Toplotne pumpe su dokazale svoju pouzdanost i pružaju kvalitetna rešenja za mnoge današnje potrebe. One omogućuju jeftinu toplotnu energiju, skladištenje i sigurno snabdevanje iz električne mreže što je uslov za uravnoteženo snabdevanje električnom energijom u celini.

Mogu se koristiti u kombinaciji sa drugim tehnologijama: obnovljivim izvorima električne energije, kogeneracijom, centralnim grejanjem, pa čak i sa mašinama za pranje posuđa i veša. Na taj način toplotne pumpe utiču na racionalnije upravljanje primarnom energijom.

Brojne studije pokazuju da budući, efikasan i održiv energetski sistem traži bržu implementaciju toplotnih pumpi. On nisu samo jedan tehnološki zahvat, već niz pametnih rešenja za razne potrebe.

Detaljnije…


Javna rasprava o iskorišćenju geotermalne energije
u Opštini Bogatić

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je opština Bogatić podnela zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije prirodnog obnovljivog resursa podzemne termalne vode iz istražno-eksploatacionog bunara BB1 u opštini Bogatić.

Kako je saopšteno, uvid u studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije ili na internet sajtu resornog ministarstva, kao i u prostorijama opštinske uprave Bogatić.

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 20 dana od objavljivanja obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija pomenute studije biće održana 13. aprila sa početkom u 10 i 30 časova u prostorijama opštinske uprave Bogatić.

Detaljnije…


Moguće je napustiti ugalj, naftu i gas
do 2050.

Ekološka organizacija Grinpis (Greenpeace) tvrdi da bi napuštanje fosilnih izvora energije do 2050. i njihova zamena obnovljivim izvorima omogućilo otvaranje miliona radnih mesta u svetu. Izveštaj ove organizacije pokazao je da to ne bi dovelo do povećanja cena, kao i da bi u nekim zemljama, uključujući i Kinu i Indiju, od samog starta bilo isplativo. Buduće uštede su više nego dovoljne da pokriju ulaganje neophodno za potpuni prelazak na obnovljive izbore energije, pokazao je izveštaj ove nevladine organizacije napravljen u saradnji sa nemačkim centrom za vazduhoplovstvo i kosmička istraživanja.

Detaljnije…


Vaillant predstavlja 4. generaciju solarnog sistema

Solarni sistem auroSTEP plus za pripremu potrošne tople vode je svakako obeležio novi modularni koncept kako bi instalateri, odnosno krajnji korisnici, imali na raspolaganju veliki broj mogućnosti kombinovanja komponenti sistema i na taj način omogućili što bolje prilagođavanje svakog sistema potrebama korisnika. Napravljena su i određena pojednostavljenja instalacije kako bi već i dosadašnju, koja je bila lagana, učinili još lakšom, sa tzv. konceptom „push-fit system“. Velika novost kod 4. generacije je činjenica da je osim „drainback“ sistema moguće po potrebi koristiti klasičan pritisni sistem, što je omogućeno razvojem dva različita modula za iste vrste rezervoara.

Detaljnije…


Najsavremenije kompletno
rešenje za klimatizaciju

Halton Vario je najnovije kompletno rešenje za unutrašnju klimatizaciju – od ventilacije do upravljanja – za prostorije, zone i cele sisteme. Halton garantuje karakteristike sistema tako da možete biti sigurni da će unutrašnja klima biti onakva kakvom ste je projektovali. Proizvođač tvrdi da rešenje rashladne grede, Vario, ne samo da može smanjiti potrošnju energije i do 50%, već ono može biti i do 50% energetski efikasnije od uobičajenih sistema za klimatizaciju. Prvi put u istoriji sistema sa rashladnim gredama, novi sistem kontroliše prostor, podešava hlađenje i ventilaciju prema podešenim vrednostima. Zahvaljujući pametnom upravljanju, uslovi unutrašnje sredine se održavaju na optimalnom nivou.

Radikalno su smanjeni ukupni troškovi korišćenjem potpuno fleksibilnog sistema. Pomoću rešenja Halton Vario, kancelarijski prostor se može petvoriti u prostor za sastanke (i obrnuto) za manje od 15 minuta. Halton Vario kontroliše ventilaciju, temperaturu i kvalitet vazduha u prostoriji kako bi kvalitet bio klase A, što je predviđeno međunarodnim standardima (ISO EN 7730, EN 15251 i CR 175). Ugodna temperatura i kvalitet vazduha obezbeđuju kvalitetne uslove za rad, pa zaposleni imaju neznatne zamerke. To rešenje čini da su zelene zgrade realnost, već ih čini i energetski efikasnijim, fleksibilnijim u odnosu na spoljašnje uslove i ugodnijim za rad nego ikada ranije.

Prodaja ugodnosti i obezbeđivanje
energetske efikasnosti

Energetska efikasnost nije emocionalna, već racionalna i teško uhvatljiva kategorija. Kao da neko pokušava da zabeleži nečiju maštu seminarskim radom umesto ljubavnim pismom. Kompanija Indow sa mrežom svojih dilera tesno sarađuje na poboljšanju uslova ugodnosti u domovima. Zajedničko je nastojanje da se energetski kvalitetni proizvodi i usluge obezbede kupcima koji traže nešto osnovno: ugodnost. Obezbediti ugodnost znači voditi računa o ljudima koji će emotivno povoljno reagovati.

Ljudi, naravno, vode računa o energetskoj efikasnosti. Ali njihova osnovna potreba je da im u dnevnoj sobi ili kancelariji ne bude hladno, ili da kroz kujnu ne duva promaja. Kada dnevna soba postane ugodna, počinju da razmišljaju da li je ona i energetski efikasnija. Postepeno i sebe počinju da vide drugim očima. Oni postaju ljudi koji prave energetski efikasne promene. Neki od njih idu i dalje. Postaju ljudi koji se bore protiv promene klime. Međutim, sve to dolazi kasnije i nije njihova ideja vodilja u početku.

Detaljnije…


Pojačani rashladni lanac u distribuciji hrane
smanjuje otpad hrane

Polovina današnjeg otpada hrane može se sačuvati pojačanim hlađenjem. Delegati iz 33 zemlje, učesnici drugog Globalnog samita lanca hlađenja u Singapuru, čuli su kako tehnike hlađenja mogu smanjiti otpad hrane. Samit je organizovao Carrier, gigant hlađenja, a govornici su objavili početak „ere efikasne hrane“. Džon Mandik, glavni inženjer za održivost Carrierovog principala, UTC, rekao je: „Znamo da postoji mnogo razloga za gubitak hrane – a među njima je i nepostojanje ili slab rad rashladnog lanca“.

Detaljnije…


Prijava i odjava

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi. Vaša ažurnost će nam pomoći da
Bilten uvek stigne na pravu adresu. Hvala na poverenju. 
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.

Prijavite se za Bilten SMEITS-a.

Ažurirajte svoje podatke.

Odjavite se sa naše liste.

Učlanite se u SMEITS
Pročitajte naš poziv u članstvo, popunite pristupnicu,
uplatite članarinu i postajete član SMEITS-a. 

Ako ste stari član, uplatite članarinu i svakako nam
javite promenu svojih podataka.
veza na Facebook stranu SMEITS-a veza na Linkedin stranu SMEITS-a
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
www.smeits.rs
© 2016 Sva prava zadržana.