Seminar o toplotnim pumpama

Jednodnevni seminar Društva za KGH Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije sa naslovom Korišćenje toplotne energije podzemlja toplotnim pumpama – predstavljanje standarda SRPS ISO 14511 i VDI 4640 prevednih na srpski jezik biće održan 11. oktobra 2017. u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III. Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa VDI, Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u, kupilo je prava na prevod i objavljivanje serije standarda VDI 4640 i osim predstavljanja te serije, učesnici će dobiti i uputstva i primere za njihovu primenu.

Puna kotizacija za seminar iznosi 8.200,00 dinara i obuhvata učešće na seminaru, osveženje u pauzi i potvrdu o pohađanju seminara. Članovi ISS-a i članovi komisija ISS-a prijavljuju se na veb-stranici ISS-a (rubrika "Seminar i obuke"), a ostali učesnici se prijavljuju na veb-stranici Društva za KGH Srbije.


Preliminarni program 5. MKOIEE

Objavljen je preliminarni program pete Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije koja se održava se 12. i 13. oktobra 2017. godine u Sava centru u Beogradu. Za skup je prijavljeno preko 50 radova iz zemlje i inostranstva na teme iz oblasti životne sredine, održivosti, politike, energetskih izvora i skladištenja energije, aplikacija i usluga. Program će obogatiti i prezentacija sponzora GGE ESCO.


Prvi sastanak ASHRAE-ovog Regiona XIV u Beogradu

Organizacija prvog skupa ASHRAE-ovog Regiona XIV poverena je Društvu za KGH, koje sa kolegama iz Rumunije osnovalo Dunavski region ASHRAE-a. Skup će biti održan u nastavku ovogodišnjeg 48. Kongresa i izložbe o KGH, u Sava centru. To će doprineti značaju samog kongresa i dolasku brojnih stručnjaka, koji će biti i predavači na kongresu, i članovi delegacija nacionalnih ogranaka ASHRAE-a.

Osim funkcionera ASHRAE-a, pojedinim sastancima i pratećim događajima mogu prisustvovati i koleginice i kolege koje žele da postanu članovi ASHRAE-a ili da samo prate rad ove međunarodne organizacije o KGH.

Detaljne informacije o ovom skupu možete pratiti na sajtu Regiona XIV (http://ashrae.eu/) i na sajtu 48. Kongresa i izložbe o KGH.


Novi broj časopisa „KGH“ je u štampi

Treći ovogodišnji broj 3 časopisa „KGH“ stići će na 1.500 poštanskih adresa tokom ovog meseca. U novom broju čitaoce čekaju sledeće rubrike. Uvodnik, 90 dana KGH, Ozonske strane, REHVA & KGH info, Intervju, Daljinsko grejanje i hlađenje, Informativni listovi Evropske komisije, Novosti firmi – suizdavača „KGH“ i Standardi u grejanju, hlađenju i klimatizaciji.

Za rubriku Tematski članci, Redakcija „KGH“ je za ovaj broj izabrala sledeće tekstove.

  • Eksergetska optimizacija zgrada sa različitim solarnim sistemima (Danijela Nikolić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović)
  • Automatsko podešavanje parametara PID regulatora primenom veštačke inteligencije (Velimir Čongradac, Slađana Lazarević, Dubravka Bojanić)
  • Upotreba geotermalne energije u organskom Rankinovom ciklusu (ORC) (Milena Otović, Mirko Komatina, Nedžad Rudonja, Uroš Milovančević, Srđan Otović, Snežana Stevanović)
  • Određivanje sadržaja vlage u otpadnom gasu – standardna i referentna metoda i metoda materijalnog bilansa (Marko Pavlović, Sandra Petković, Milan Gojak, Mihajlo Gigov, Veselin Anđelković, Lazar Anđelić)
  • Zimski povraćaj toplote u ventilacionim sistemima: potencijali i ograničenja osetne toplote i ukupni povraćaj u evropskim klimatskim uslovima (Stefanie Tafelmaier, Giacomo Pernigotto, Giovanni Pernigotto, Andrea Gasparella)


Tesla u Leskovcu

Udruženje inženjera i tehničara Leskovac i Udruženje „Teslin toranj“ u okviru konkursa iz oblasti kulture Leskovca, sprovodi dva projekta.

Prvi projekat je Motivisanje učenika za vrednovanje znanja i učenje upoznavanjem sa likom i delom Nikole Tesle. Drugi projekat je Teslini dani (druženje sa Teslom) u 2017. godini. U okviru projekta motivisanja učenika, u OŠ „Vožd Karađorđe“ i „Kosta Stamenković“ održana su predavanja koja će se nastaviti i tokom ove školske godine.


REHVA organizuje Samit u Briselu

U Briselu se 13. i 14. novembra 2017. godine, organizuje REHVA-in Samit. Na dvodnevnom skupu će se biti održani sastanci Upravnog odbora REHVA-e, njenih komiteta, a posebna tema svih sastanaka biće saradnja sa ASHRAE-om koja je ove godine podignuta na znatno viši nivo.

Stručni deo Samita ima jednu temu: „Postizanje zdravih i energetski efikasnih zgrada primenom Direktivi o energetskim karakteristikama zgrada (engl. EPBD).

Prisustvu Samitu je besplatno, uz obaveznu prijavu.


Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 2017.

Montrealski protokol je od 1987. godine potpisala većina zemalja sveta. Osnovni tekst je dopunjavan amandmanima u Londonu (1990), Kopenhagenu (1992), Montrealu (1997), Pekingu (1999) i Kigaliju (2016).

Uspešno angažovanje međunarodnih agencija, država, industrije, zajednica i pojedinaca omogućilo je smanjivanje emisije supstanci koje oštećuju ozonski omotač, tako da će se ovaj sloj atmosfere skoro sasvim oporaviti do polovine 21. veka.


"Istorija tehnologije ventilacije"

Swegon Air Academy je objavila novu knjigu "Istorija tehnologije ventilacije". Knjiga obuhvata tehnologiju ventilacije od antičkih vremena do današnjih dana. Prikazana je ventilacija kao neizostavan deo procesa građenja i kako su uz napredak u građenju napredovali i načini postizanja odgovarajuće ventilacije.


BOSCH-ova jesenja akcija

Od 1. septembra 2017. godine BOSCH započinje novu veliku akciju, u kojoj instalateri dobijaju vredne BOSCH-ove poklone. Vrsta poklona zavisi od prodatog BOSCH-ovog uređaja u periodu od 1. septembra do 15. decembra 2017.

Instalateri, čuvajte račune od prodatih BOSCH-ovih uređaja, popunite formular (https://www.bosch-climate.rs/files/bosch_letakA4_jesenja_akcija_PREVIEW_RS.PDF), priložite fiskalne račune i sve to pošaljite na BOSCH – faksom, elektronskom poštom ili na adresu Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd, Srbija, a BOSCH će vam poslati poklon na kućnu adresu!

Želimo vam puno uspeha u našoj akciji.


Održiva arhitektura – energetska efikasnost

Prvi međunarodni kongres "Održiva arhitektura – energetska efikasnost" održaće se 7. i 8. oktobra 2017. u renomiranom i atraktivnom prostoru Jugoslovenske kinoteke, u samom centru Beograda. Kongres organizuju Udruženje EKOKULT+ i Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.


ISS jesenji seminari

Ukoliko u svom poslovanju primenjujete standarde ili se tek upoznajete sa njima, na seminarima u Institutu za standardizaciju Srbije možete da dobijete korisne informacije o najnovijim verzijama srpskih standarda od stručnjaka koji su učestvovali u njihovom donošenju.

Tu su, pre svega seminari na temu najpopularnijih međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta ISO 9001 (jednodnevni i dvodnevni) i ISO 14001 (jednodnevni seminar). Ovi seminari uklјučuju predavanja i grupne vežbe. Pored toga, ove jeseni bavićemo se i metodama procena rizika, koje će biti prezentovane na praktičnoj obuci, kao i menadžmentom uslugama u savremenim informacionim tehnologijama.


Mobilna aplikacija "What Gas?"

Nova, besplatna, mobilna aplikacija "What Gas?" sadrži detaljne informacije o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i njihovim alternativama. U bazi podataka OzonAction dostupne su sledeće informacije: hemijsko ime, hemijska formula, hemijski tip, oznaka ASHRAE, trgovačko ime, HS kod, broj CAS, broj UN, aneks Montrealskog protokola i kontrolne mere, ODP, GWP, sastojci mešavina, klasa otrovnosti i zapaljivosti, najčešća upotreba.


1. Međunarodna IIR-ova konferencija o primeni HFO

Program postepenog isključivanja rashladnih sredstava na bazi HFC i HCFC u Evropi je odavno u toku, čime se otvara prostor za upotrebu HFO. Radovi bi trebalo da predstavljaju originalna istraživanja ili tehnološki razvoj i primenu ovih rashladnih sredstava. Tema konferencije će biti i poređenje starijih rashladnih sredstava sa malim ili umerenim potencijalom globalnog zagrevanja, kao što su R32, amonijak, ugljen-dioksid i ugljovodonici.

Rok za prijavu rada je 2. oktobar 2017, a konferencija će se održati u Birmingemu, Velika Britanija, od 2. do 5. septembra 2018.


Pletivo koje stvara elektricitet

Naučnici iz SAD i Južne Koreje proizveli su pletivo od ugljeničnih nanocevi koje provodi elektricitet kada se rasteže i opušta. Da bi testirali novo pletivo, utkali su ga u majicu koju je nosio jedan od studenata i merili količinu elektriciteta nastalog jednostavnim pokretima disanja ili vežbanja. Dobijena struja je bila dovoljna za napajanje manjeg uređaja kao što je senzor za praćenje aktivnosti. Pletivo je istu količinu elektriciteta stvaralo i pod vodom.

Tekst i slike: www.vidi.hr.

Prijava i odjava

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi. Vaša ažurnost će nam pomoći da
Bilten uvek stigne na pravu adresu. Hvala na poverenju. 
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.

Prijavite se za Bilten SMEITS-a.

Ažurirajte svoje podatke.

Prosledite Bilten prijatelju [FORWARD]

Odjavite se sa naše liste.

Učlanite se u SMEITS
Pročitajte naš poziv u članstvo, popunite pristupnicu,
uplatite članarinu i postajete član SMEITS-a. 

Ako ste stari član, uplatite članarinu i svakako nam
javite promenu svojih podataka.
veza na Facebook stranu SMEITS-a veza na Linkedin stranu SMEITS-a
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
www.smeits.rs
© 2017 Sva prava zadržana.