Prijavite se na naš Bilten • Uredite svoje podatke • Odjavite se 

28. međunarodni kongres
o procesnom inženjerstvu
Procesing '15

Procesing ’15 će se održati u Inđiji, 4. i 5. juna 2015.U programu Kongresa planiraju se predavanja po pozivu domaćih i stranih predavača.Jedan broj radova će biti odabran za obljavljivanje u časopisu Procesna tehnika.

Generalni pokrovitelj Procesinga '15 je preduzeće GasTeh iz Inđije. 

Preduzeće "GasTeh" d.o.o. Inđija je počelo sa radom 2002. godine. Proizvodni program, proizvodi i usluge su odraz visoke stručnosti i dugogodišnjeg iskustva sopstvenih kadrova u razvoju i proizvodnji opreme i postrojenja za prirodni gas, TNG i naftu. GasTeh svoju delatnost obavlja u moderno osmišljenom i za to predviđenom objektu. Stalno usavršavanje postojeće, osvajanje nove i po zahtevu kupca specijalne opreme, čine neprestan razvoj u tehničkom i tehnološkom smislu.

Prvu informaciju i poziv na prijavu učešća možete pročitati ovde.


Treća međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije
Beograd, oktobar 2015.

Društvo za obnovljive izvore električne energije pri SMEITS-u organizuje svoju treću konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije. 

Obnovljivi izvori električne energije (OIEE) predstavljaju verovatno centralni deo proučavanja korišćenja OIE jer električna energija predstavlja najkvalitetniji vid energije koji se lako proizvodi, prenosi, koristi i pretvara u praktično sve ostale vidove energije. Pored toga, električna energija se može dobiti iz gotovo svih vrsta obnovljivih izvora energije i lako se pretvara  u sve druge vidove energije.

Prvu informaciju i poziv na prijavu učešća možete pročitati ovde.


Nagrada za zaštitu ozonskog omotača

Carinski i državni službenici Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Kine, Kipra, Evropske unije, Gruzije, Nemačke, Indije, Izraela Kirgistana, Crne Gore, Rusije, Srbije, Španije, Tadžikistana, Turske, Ukrajine i Uzbekistana dobili su nagradu za zaštitu ozonskog omotača za 2014. godinu. Ovu nagradu dodelila je UNEP-ova Regionalna ozonska mreža za Evropu i centralnu Aziju (mreža ECA) na sastanku posvećenom saradnji carina u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, održanom 20. i 21. maja 2014. godine. 

Zaplena je omogućena na osnovu neformalnog mehanizma razmene informacija iPIC (Informal Prior-Informed Consent) konsultacija između organa nadležnih za izvoz i uvoz kontrolisanih supstanci..

Celu informaciju možete preuzeti ovde.


Više od zbira sastavnih delova

Kao lider na tržištu u oblasti tehnike, kompanija TROX nudi kompletan program komponenti i sistema za centralizovanu i decentralizovanu ventilaciju i klimatizaciju. Široki spektar proizvoda počinje od horizontalnog istrujavanja do zaštite od požara, preko tehnike regulacije protoka, pa do uređaja za filtriranje vazduha i filterskih medija.

Proizvodi kompanije TROX su više od pukog zbira sastavnih delova, jer svaka pojedinačna komponenta i sistem dopunjava ono što sledi.

Mi naše znanje i umeće koristimo kako bismo neprekidno poboljšavali proizvode i optimizovali procese i usluge. A rezultati su vidljivi. Visok kvalitet, stručni savet i optimalno rešenje za svaki pojedinačni slučaj.German-E-Cars spreman da investira u Srbiji

Kuća dobrih vesti, Beograd. Nemačka kompanija German-E-Cars potvrdila je spremnost za stratešku saradnju sa srpskom privredom i nameru da investira u postojeće i nove programe u autoindustriji Srbije. Delegacija kompanije German-E-Cars je, protekle sedmice, u organizaciji PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, boravila je u Kragujevcu, gde je u Regionalnoj privrednoj komori razgovarala sa članicama Regionalnog automobilskog klastera centralne Srbije.

Sem ulaganja u osavremenjivanje tradicionalne proizvodnje, radi zadovoljavanja zahteva međunarodnog tržišta i evropskih standarda, ispitujemo i mogućnost da u Srbiji pokrenemo proizvodnju električnih namenskih vozila. Posebno smo zainteresovani za stratešku saradnju sa ovdašnjim univerzitetima i tehničkim školama", najavio je Frank Laber, direktor ove kompanije.

Za nas je od posebne važnosti što kompanija German-E-Cars nije zainteresovana da dođe zbog jeftine radne snage ili da bi nešto kupila, a potom prodala, već da tu dugoročno ostane, da strateški sarađuje sa našom privredom, podiže njenu konkurentnost i obezbedi transfer najmodernijih tehnologija našim preduzećima, ocenio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

German-E-Cars je privatna kompanija posebno fokusirana na proizvodnju voznog parka za aerodrome, gde prema novim regulativama za zaštitu životne sredine sva vozila moraju biti na električni pogon.


Zakon o energetici

Novi Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014), osim pojedinih odredbi, primenjuje se od 30. decembra 2014. godine. Stupanjem na snagu novog zakona, prestao je da važi Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 57/2011, 80/2011 – isp., 93/2012. i 124/2012), osim pojedinih odredbi.

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja; način organizovanja i funkcionisanja tržišta energije; uslovi za uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca energijom i uslovi za ostvarivanje bezbedne, pouzdane i efikasne proizvodnje energije; upravljanje sistemima prenosa, transporta i distribucije energije i način obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i razvoja ovih sistema; uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti; uslovi za ostvarivanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u obavljanju energetskih delatnosti i nadzor nad sprovodenjem ovog zakona.

Tekst zakona možete preuzeti ovde.


Skladištenje energije 2015

Konferencija će se održati u Hamburgu, 4. i 5. februara 2015. i treba da okupi stručnjake koji se bave skladištenjem energije kao jednim od načina racionalne proizvodnje i potrošnje primarnih oblika energije. Skladištenje energije se vrlo sporo razvija u odnosu na ranija oičekivanja, pa je potrebni izraditi nove regulative i smernice zbog ćega se od konferencije očekuju nove smernice i podsticaj razvoju ove oblasti. 

Više informacija možete naći na sajtu konferencije.


4. međunarodna konferencija o čistoj i zelenoj energiji

Konferencija (ICCGE 2015) će se održati od 14. do 15. februara ove godine u Amsterdamu.

Primarni cilj ove konferencije je okupljanje stručnjaka koji se bave problematikom čiste energije sa aspekta istraživanja i razvoja. Prezentacija novih naučnuih saznanja, studija i praktično izvedenih rešenja treba da ukaže na realnost dobijanja čiste energije. Plan je da se konferencija održava svake godine kako bi stručnjaci iz ove oblasti redovno razmenjivali iskustva i širili ideje o čistoj i zelenoj energiji.

Više informacija možete naći na sajtu konferencije.


Konferencija o energiji i materijalima (EMR2015)

Konferencija o energiji i materijalima održaće se od 25. do 27. februara u Madridu. Ova konferencija će okupiti istraživaće i stručnjakle iz sveta nauke i primenjene tehnike sa ciljem razmene iskustva u istraživanjima za materijale i procese koji se koriste za proizvodnju, prenos i skladištenje energije. Izražen je uticaj materijala na iznalaženje kvalitetnih rešenja dobijanja jeftinije primarne energije. 

Posebno će se dati prikaz istraživanja novih materijala i novih tehnoloških rešenja kao i poboljšanja postojećih materijala i razvoj čistih, jeftinijih i efikasnijih energetskih tehnologija. 

Konferecija će posebno razmatrati problematika primene novih materijala kod korišćenja obnovljivih izvora kao i za klasične oblike dobijanja primarne energije.

Više informacija možete naći na sajtu konferencije.


Pametni gradovi, energetska efikasnost
i obnovljivi izvori

Izložba sa konferencijom, koje će se održati od 11. do 13. marta u Sofiji i na kojima će biti zastupljene kompanije iz srednje Evrope, treba da pomogne boljem shvatanju neophodnosti integracije ekološko – ekonomski prihvatljivih tehnologija u urbanim energetskim sistemima.

Cilj ove manifestacije je da pruži priliku zemljama iz Regiona za upoznavanje sa inovacijama iz okruženja i za održivo poslovanje i podsticaj stranim investitorima za ulaganje u Region.

Na izložbi će biti prikazani sistemi za ICT, sistemi za upravljanje u zgradama (BMS), sisteme za automatizaciju u zgradama (BAS), telefonija i kablovska televizija, bezbednost i zaštita, inovacije u oblasti osvetljenja, energetski efikasna rešenja iz oblasti KGH zgrada, primena obnovljivih izvora energije, energetska skladišta itd.

Organizator: Via Expo, www.viaexpo.com.


Četvrti samit o geotermalnoj energiji

Samit o geotermalnoj energiji će se održati 18. i 19. februara ove godine u Rejkijaviku (Island).

Prema poslednjim informacijama objavljenim prošle godine korišćenje geotermalne energije pokazuje rast od 4% do 5% godišnje. U 76 zemalja širom trenutno je u realizaciji oko 700 projekata ukupnog kapaciteta 13.450 MW koji bi trebalo da se realizuju do 2017. godine. 

Samit bi trebalo da da odgovor na pitanja kako ubrzati primenu geotermalne energije i šta se u ovoj oblasti može uraditi u 2015. godini. Tema skupa biće vezana za sve segmente primene geotermalne energije počevši od proizvodnje opreme do praktičnih rešenja i izvedenih sistema.

Više informacija možete naći na sajtu samita.


Daljinsko grejanje i energetska efikasnost
u zgradarstvu

Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF) u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstva rudarstva i energetike RS i Inženjerske komore Srbije organizovao je Konferenciju DALJINSKO GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU. Konferencija je održana 18. novembra 2014. godine u  Beogradu, a njen cilj je bio da ukaže na:

  • nužnu vezu različitih sistema KGH i energetski efikasnog zgradarstva u cilju ostvarivanja značajnih ušteda energije
  • konkretne primere ušteda prilikom izgradnje i adaptacije objekata korišćenjem materijala i sistema koji štede energiju
  • korišćenje biomase, našeg najvećeg obnovljivog izvora energije, za potrebe grejanja velikih i malih sistema/korisnika
  • planove za dalje unapređenje sistema daljinskog grejanja u Srbiji, naplata grejanja prema utrošku, upotreba OIE kao energenta i sl.

Ceo tekst možete pročitati na sajtu Društva za KGH Srbije.
Učlanite se u SMEITS

Jednostavno je. Pročitajte naš poziv u članstvo, popunite pristupnicu, uplatite članarinu
i postajete član SMEITS-a.

Ako ste stari član, uplatite članarinu i svakako nam javite promenu svojih podataka.

Dobrodošli.


Nove knjige u izdanju SMEITS-a
 

 

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Glavni sponzori
45. kongresa i izložbe o KGH

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Sponzori

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Prijava i odjava

Ažurirajte svoje podatke u našoj listi. Vaša ažurnost će nam pomoći da Bilten uvek stigne na pravu adresu. Hvala na poverenju. 
Vaše podatke nikako nećemo namerno ustupiti niti prodati trećoj strani.
Koristićemo ih samo za predstavljanje aktivnosti SMEITS-a i njegovih društava.

Prijavite se za Bilten SMEITS-a.

Ažurirajte svoje podatke.

Odjavite se sa naše liste.

 
veza na Facebook stranu SMEITS-a veza na Linkedin stranu SMEITS-a
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
© 2015 Sva prava zadržana