Grejanje Kragujevca – zamena uglja prirodnim gasom imperativ budućeg razvoja grada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Ivošev, Dr

Apstrakt

Proizvodnja toplote u Kragujevcu je, sve do devedesetih godina prošlog veka, služila za tri osnovne, tada, životne potrebe u gradu: grejanje stambenih i društvenih objekata, grejanje proizvodnih objekata Fabrike automobila, Fabrike oružja i Fabrike kamiona i tehnološke potrebe tih fabrika. Do tog vremena prvi stepen konverzije energije odvijao se godišnjim sagorevanjem blizu 200.000 tona uglja, 10.000.000 normalnih kubnih metara prirodnog gasa i oko 9.000 tona mazuta.
Kako sve to izgleda danas?
Četiri aspekta: aspekat energetske efikasnosti, ekonomske (finansijske) isplativosti, ekološke održivosti i bezbednosti zdravlja radnika i stanovnika u užem i širem regionu toplane.
Navedeni podaci ukazuju na veliku nesrazmeru između potrebnih snaga izvora toplote u odnosu na instalisanu snagu korisnika, velike materijalne troškove, malu energetska efikasnost izvora i prenosa toplote, nedozvoljene emisije opasnih i štetnih produkata sagorevanja, veliku starost opreme, malu bezbednost i ugroženo zdravlje radnika i stanovnika naselja grada u užem i širem okruženju toplane. Najvećim delom zbog korišćenja uglja.
Idejno rešenje se sastoji od tri nova, manja, dislocirana izvora toplote (kotlarnica) na prirodni gas, umesto sadašnje centralne kotlarnice Zastava, koja koristi ugalj. Jedan od glavnih zaključaka rada je uslov da tokom projektovanja i primene novih razvojnih oblasti te vrste, istovremeno i u svakom trenutku, mora da postoji integrisani pristup povezan sa sve četiri navedene oblasti (energetske, ekološke, ekonomske i bezbednosne) i da je, u ovom trenutku, zamena energenata uglja i mazuta sa prirodnim gasom, jedini pravi izbor za poboljšanja energetske, ekološke i fnansijske efikasnosti proizvodnje toplote za grejanje, za životnu sredinu, za čuvanje prirode i zdravlja ljudi. imperativ budućeg razvoja i života grada Kragujevca. Međutim, treba istaći da bi prirodni gas postao imperativ održivog razvoja grada Kragujevca potrebno je uspostaviti uslove i pokrenuti učešće obnovljivog prirodnog gasa u ukupnoj potrošnji gasa i supstituciji korišćenja ugljla.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin. Grejanje Kragujevca – zamena uglja prirodnim gasom imperativ budućeg razvoja grada. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 2, p. 171-177, may 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6056>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** Poslovno udruženje toplana Srbije, Pokazatelji daljinskog grejanja u toplanama Srbije, „Toplane Srbije“, 2015.
[2] *** www.epa.gow
[3] *** Interna dokumentacija, Energetika, doo, Kragujevac
[4] *** Stručni nalazi Instituta za kvalitet radne i životne sredine „1. maj“, Niš, 1997 i Instituta za javno zdravlje, Kragujevac, 2008.
[5] Ivošev, M., Ekološki aspekti sagorevanja energenata na primeru Zastava energetike, magistarska teza, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2002.
[6] Ivošev, M., Ugalj... ali po koju cenu? Savetovanje toplana Jugoslavije Beograd, 1997.
[7] Ivošev, M., Upravljanje energetskim sistemima na čvrsta goriva promenljivog kvaliteta uz ekološka ograničenja, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.
[8] Ivošev, M., Idejni proekat sa studijom mogućnosti energetske, ekološke i ekonomske opravdanosti zamene industrijskih parnih kotlova na ugalj, sa vrelovodnim kotlovima na prirodni gas, Energetika doo, 2015.
[9] Ivošev, M., Kako se greje Kragujevac? Časopis Energija, br. 1-2, Beograd, 1997.
[10] Ivošev, M., Rad velikih industrijskih sistema u uslovima restrikcija, Časopis Energija, br. 1 Beograd, 1998.
[11] Ivošev, M., Studija sistema daljinskog vrelovodnog grejanja Zastave i grada Kragujevca – tehnološki projekat strategija razvoja do 2020. godine, Zastava Energetika, Kragujevac 2000.
[12] Todorović, M., Harmonizacija ruralnog i urbanog razvoja uz korišćenje obnovljivih vidova energije za prilaz integralno održivom razvoju uključujući stočarstvo, Akademija inženjerskih nauka Srbije, 2019.
[13] *** https://afdc.energy.gov/fuels/natural_gas_renewable.html