Optimizacija rashladnog postrojenja primenom regulacije potisnog pritiska kompresora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Damir Kovčić Miroslav Kljajić, Prof. dr

Apstrakt

Industrijska rashladna postrojenja su veliki potrošači električne energije i njihova optimizacija može doprineti značajnim uštedama u potrošnji električne energije. Ovaj rad se bazira na primeru optimizacije rashladnog postrojenja u okviru pivare u Novom Sadu, a korišćenjem tehnike snižavanja potisnog pritiska kompresora promenom temperature kondenzacije. Na taj način se postiže povoljniji koeficijent hlađenja a samim tim i racionalizacija u potrošnji električne energije. Predmet istraživanja je rashladni sistem amonijak – glikol, rashladnog kapaciteta 5.180 kW, u radnom režimu amonijaka na temperaturama –8 °C/+35 °C, i glikola u rasponu od –4 °C do +1 °C. Na osnovu izračunatih rashladnih potreba i stvarne potrošnje energije u jednoj kalendarskoj godini pivare, izračunata je potencijalna ušteda ukoliko se postrojenje vodi pomoću promenljivog potisnog pritiska i temperature vlažnog termometra, umesto dosadašnjim ručno podešenim nepromenljivim potisnim pritiskom. Ovim načinom upravljanja radom postrojenja moguće je ostvariti uštede od približno 7%.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KOVČIĆ, Damir; KLJAJIĆ, Miroslav. Optimizacija rashladnog postrojenja primenom regulacije potisnog pritiska kompresora. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 2, p. 179-183, may 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6057>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Vanjur, I., V. Sovilj, Mogućnosti smanjenja potrošnje električne energije amonijačnih rashladnih instalacija u velikim pivarama, Međunarodni kongres i izložba o KGH, 2015.
[2] Manske, K. A. , D. T. Reindl, S. A. Klein, Evaporative Condenser Control in Industrial Refrigeration Systems, International Journal of Refrigeration, Vol. 24, No. 7, pp 676-691, 2001.
[3] Love, R. J., D. J. Cleland, I. Merts, B Eaton, What is the optimum compressor discharge pressure set point for condensers , IRHACE technical conference, 2005.
[4] Davies, T. W., A universal floating head system, International Congress of Refrigeration, ICR0079, Washington D.C, 2003.
[5] Demma, D., Understanding the fundamentals of head pressure control, 2004.
[6] *** Design software, MYCOM corp., Application for screw compressor, 2019.