COVID-19: Izazovi i mogućnosti u sektoru daljinskog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Greg Gebrail Bojan Bogdanović

Apstrakt

Sistemi daljinskog grejanja uobičajeni su u gradskim centrima i daljinsko grejanje (DG) je najčešći
vid grejanja gradskih domova i preduzeća u mnogim zemljama delovanja EBRD. U poređenju sa
drugim komunalnim sektorima, sezona izbijanja pandemije COVID- 19 znači da je neposredni rizik
od povećanja potražnje za uslugama minimalan. Međutim, izbijanje pandemije i drastične mere
preduzete da bi se na nju odgovorilo otvaraju pitanja kojih operateri u sektoru i donosioci politika
treba da budu svesni.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GEBRAIL, Greg; BOGDANOVIĆ, Bojan. COVID-19: Izazovi i mogućnosti u sektoru daljinskog grejanja. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 281-282, sep. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6079>. Datum pristupa: 24 oct. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

.