O podnom grejanju i hlađenju

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Banjac Aleksandar Korovljev Zoran Zdravković

Apstrakt

Prvi deo teksta obuhvata hronološki prikaz razvoja metoda proračuna ovih sistema u okviru
preduzeća Logic, iz Zrenjanina U okviru tog dela prikazana su i karakteristična rešenja objekata
koja je preduzeće izvelo. Drugi deo je prikaz jednog takvog rešenja na objektu kolektivnog
stanovanja nedavno izgrađenog u Zrenjaninu. Treći deo obuhvata prikaz računarskog programa
Floor Calc, koji je u okviru preduzeća razvijen za potrebe automatizacije postupka projektovanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BANJAC, Branislav; KOROVLJEV, Aleksandar; ZDRAVKOVIĆ, Zoran. O podnom grejanju i hlađenju. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 297-301, sep. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6082>. Datum pristupa: 24 oct. 2020
Sekcija
Preporučujemo vašoj pažnji

Reference

[1] Misenar, A., Grejanje i hlađenje zračenjem, Građevinska knjiga, Beograd, 1966.
[2] Palmizi, F., Postrojenja sa zračećim panelima, Beograd, časopis „KGH“, 3/1991.
[3] Palmizi, F., Zračeći paneli u podu: savremeni sistem letnje klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1991.
[4] Banjac, B., Kombinovana unutrašnja temperature u uslovima hlađenja zračećim panelima, časopis „KGH“, 4/1993.
[5] Banjac, B., Glavni mašinski projekat termotehni;kih instalacija upravne zgrade “Luxol” u Zrenjaninu, “Logic”, Zrenjanin, 1995.
[6] Olesen, B., Mogućnosti i ograničenja podnog hlađenja, časopis „KGH“, 2/1997.
[7] Zdravković, Z., Mašinski projekat grejanja stambeno-poslovnog objekta P+4+PS u Zrenjaninu, Tihomira Ostojića 36, „Toplotna tehnika“, Novi Sad, 2017.
[8] Korovljev, A., Lilić, D., Računarski program za proračun podnog grejanja i hlađenja: “Floor Calc“, “Logic” doo, Zrenjanin, 2019.
[9] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 2009.