Uporedna analiza potrošnje električne energije kaskadnog sistema sa R134A/CO2 sa jednostepenom R404A i dvostepenom CO2 instalacijom1

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dimitrije Ninković Uroš Milovančević Milena Otović Vladimir Černicin

Apstrakt

U radu je sprovedena analiza potrošnje električne energije tri različite rashladne instalacije: kaskadne rashladne mašine sa rashladnim fluidima R134a u gornjoj i CO2 u donjoj kaskadi, jednostepene rashladne mašine koja radi sa freonom R404A i dvostepene natkritične rashladne mašine sa fluidom CO2. Ispitan je indirektan uticaj rashladnog sistema na globalno zagrevanje kroz potrošnju električne energije.
Dat je opis ovih termodinamičkih ciklusa i napravljeni su modeli na osnovu kojih je vršena analiza potrošnje električne energije potrebne za pogon kompresora kao najvećeg potrošača, za rashladni učinak isparivača od 5,7 kW na temperaturi isparavanja -30 °C za meteorološku 2017. godinu na teritoriji grada Beograda. Kao osnova za poređenje usvojena je postojeća rashladna mašina koja se nalazi u Laboratoriji za termotehniku na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NINKOVIĆ, Dimitrije et al. Uporedna analiza potrošnje električne energije kaskadnog sistema sa R134A/CO2 sa jednostepenom R404A i dvostepenom CO2 instalacijom1. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 4, p. 351-356, nov. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6155>. Datum pristupa: 18 jan. 2021
Sekcija
Tematski članci

Reference

*** Danfoss, transcritical refrigeration systems with Carbon Dioxide (CO2)
http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Rapid/01/Article/TranscriticalArticle/PZ000F102_ARTICLE_Transcritical%20Refrigeration%20Systems%20with%20Carbon%20Dioxide%20(CO2).pdf
*** Danfoss, Food Retail CO2 Refrigeration Systems
http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/DKRCEPAR1A102_The%20Food%20Retail%20CO2%20application%20handbook_DILA.pdf
*** Meteorološki godišnjak 1
http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202017.pdf
Ninković D., Uporedna analiza rada kaskadnog sistema R134a/CO2 sa jednostepenom R404A i dvostepenom CO2 instalacijom, Master rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2019.
Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.