Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ljubomir Malić Aleksandra Paunović Uroš Milovančević, s Milena Otović Vladimir Černicin Aleksandra Sretenović

Apstrakt

Cilj rada je sveobuhvatna teorijska analiza toplotne pumpe vazduh–voda koja se nalazi u Laboratoriji za termotehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ostvareni rezultati predstavljaju odličnu osnovu za eksperimentalna ispitivanja ove instalacije.
U radu je dat uporedni pregled karakteristika spiralnog (scroll) i klipnog kompresora kada se kao rashladni fluid u instalaciji toplotne pumpe koristi propan (R290). Takođe, urađene su analize uticaja unutrašnjeg prehlađivanja na termodinamički ciklus i analiza karakteristika toplotne pumpe na osnovu napravljenog modela. Na kraju, prikazana je promena vrednosti efektivnog koeficijenta grejanja (COP) za prosečnu grejnu sezonu, u periodu od 2014. do 2018. godine, na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MALIĆ, Ljubomir et al. Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 50, n. 1, p. 69-72, feb. 2021. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6445>. Datum pristupa: 21 apr. 2021
Sekcija
Tematski članci

Reference

Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.
Vujić, S., Rashladni uređaji, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 1990.
Vasiljević, B., M. Banjac, Priručnik za termodinamiku, VI izdanje, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2019.
Jaćimović, B., S. Genić, Toplotne operacije i aparati deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2016.
https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2016-09-fgas/
Wang, L., B. Sunden, R. M. Manglik, Plate Heat Exchangers Design, Applications an Performances, WIT Press, Boston, USA, 2007.
Thome, J. R., Engineering Data Book III, Wolverine Tube Inc., 2004.
*** ASHRAE Handbook – Fundamentals, 2013.
Šamšalović, S., Ispitivanje radnih karakteristika toplotne pumpe voda–vazduh, Magistarska teza, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 1982.
*** EN 14511-3: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods
Malić, Lj., Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda, Master rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2020.
Paunović, A., Određivanje pogonskih parametara toplotne pumpe vazduh–voda, Master rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2020.