Mahdavi, Ardeshir. " Primena strategija high-tech regulacije životne sredine u low-tech kontekstu: inovativan pristup pametnom pasivnom hlađenju u zgradama." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 40.1 (2009): 34-41. Web. 5 Aug. 2020