Mahdavi, Ardeshir. " Primena strategija high-tech regulacije životne sredine u low-tech kontekstu: inovativan pristup pametnom pasivnom hlađenju u zgradama" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (6 November 2019)