Ciconkov, R., & Ciconkov, S. 2019 Nov 6. Matematički model i kompjuterski program za proračun kapaciteta rashladnih komora. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1