Ciconkov, Risto, & Samoil Ciconkov. " Matematički model i kompjuterski program za proračun kapaciteta rashladnih komora." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 40.1 (2009): 53-59. Web. 14 Aug. 2020