Ciconkov, Risto, I Ciconkov, Samoil. " Matematički model i kompjuterski program za proračun kapaciteta rashladnih komora" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (6 November 2019)