Banjac, M., & Galić, R. 2019 Nov 6. Eksperimentalno određivanje toplotne provodnosti zemljišta testom toplotnog odziva. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1