Banjac, Miloš, I Galić, Radoslav. " Eksperimentalno određivanje toplotne provodnosti zemljišta testom toplotnog odziva" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (6 November 2019)