Masuch, J. (2019). t, x korelacije – kompletna slika spoljašnje temperature i uslova vlažnosti kao osnova za različite kalkulacije u KGH. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 40(1), 293-303. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5852