Masuch, J. 2019 Nov 7. t, x korelacije – kompletna slika spoljašnje temperature i uslova vlažnosti kao osnova za različite kalkulacije u KGH. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1