Braham, Derrick. " Ka nultoj energiji" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (7 November 2019)