Kilkis, S. 2019 Nov 7. Racionalni model upravljanja eksergijom za ekološki održive zgrade sa namenom smanjenja složenih emisija CO2. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1