Kilkis, B., & Kilkis, S. 2019 Nov 7. Poređenje energetske i eksergetske efikasnosti poligeneracijskih i kogeneracijskih sistema. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 40:1