Kilkis, Birol, I Kilkis, Siir. " Poređenje energetske i eksergetske efikasnosti poligeneracijskih i kogeneracijskih sistema" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 40 Broj 1 (7 November 2019)