Otović, Milena, Milovančević, Uroš, Genić, Srbislav, Mitrović, Nenad, Černicin, Vladimir, Otović, Srđan, I Antić, Milan. " Testiranje uticaja sistema za predhlađenje vodenom maglom na efikasnost rada vazdušnog hladnjaka" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)