Kovačević, Ivana, Rudonja, Nedžad, I Gojak, Milan. " Termodinamička optimizacija kaskadne toplotne pumpe" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)