Malić, Ljubomir, Paunović, Aleksandra, Milovančević, Uroš, Otović, Milena, Černicin, Vladimir, I Sretenović, Aleksandra. " Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)