Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., & Šarevski, M. (2020). Karakteristike R718 termičkih sistema i mogućnosti primene u rashladnim mašinama / toplinskim pumpama za klimatizaciju zgrada. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 37-44. doi:10.24094/kghk.020.51.1.37