Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., & Šarevski, M. 2020 Dec 23. Karakteristike R718 termičkih sistema i mogućnosti primene u rashladnim mašinama / toplinskim pumpama za klimatizaciju zgrada. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1