Gjerasimovski, Aleksandar, Maja Sharevska, Natasha Gjerasimovska, Monika Sharevska, & Milan Šarevski. " Karakteristike R718 termičkih sistema i mogućnosti primene u rashladnim mašinama / toplinskim pumpama za klimatizaciju zgrada." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 37-44. Web. 24 Feb. 2021