Gjerasimovski, Aleksandar, Sharevska, Maja, Gjerasimovska, Natasha, Sharevska, Monika, I Šarevski, Milan. " Karakteristike R718 termičkih sistema i mogućnosti primene u rashladnim mašinama / toplinskim pumpama za klimatizaciju zgrada" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)