Miloradović, Nenad. " Primena neopalenizma u klimatskim uslovima sa čestom maglom" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)