Gjerasimovski, A., Sharevska, M., Gjerasimovska, N., Sharevska, M., & Šarevski, V. 2020 Dec 23. Energetski efikasne zgrade i kombinovani termički sistemi za proizvodnju električne energije, grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1