Gjerasimovski, Aleksandar, Sharevska, Maja, Gjerasimovska, Natasha, Sharevska, Monika, I Šarevski, Vasko. " Energetski efikasne zgrade i kombinovani termički sistemi za proizvodnju električne energije, grejanje, hlađenje i klimatizaciju" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)