Mandić, D. 2020 Dec 23. Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1