Mandić, Dragan. " Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 67-71. Web. 28 Feb. 2021