Mandić, Dragan. " Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)