Ivošev, Marin. " Aerozagađenje, planetarni problem – zagađenje u zatvorenim prostorijama, problem svakog čoveka pojedinačno." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 73-77. Web. 2 Mar. 2021