Ivošev, Marin. " Aerozagađenje, planetarni problem – zagađenje u zatvorenim prostorijama, problem svakog čoveka pojedinačno" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (23 December 2020)