Khalil, E., Metwally, H., Abou Deif, T., & Abouzaid, A. 2020 Dec 24. Uticaj pozicioniranja izduvne rešetke na kvalitet vazduha i obrasce protoka u čistim prostorijama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1