Khalil, Essam, Metwally, Hesham, Abou Deif, Taher, I Abouzaid, Ahmed. " Uticaj pozicioniranja izduvne rešetke na kvalitet vazduha i obrasce protoka u čistim prostorijama" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (24 December 2020)