Ayed, S. (2020). Nestabilnost Rayleigh-Benardove konvekcije pod uticajem varijacije temperature na gornjem zidu. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O KGH, 51(1), 111-119. doi:10.24094/kghk.020.51.1.111