Ayed, S. 2020 Dec 24. Nestabilnost Rayleigh-Benardove konvekcije pod uticajem varijacije temperature na gornjem zidu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1