Ayed, Sadoon. " Nestabilnost Rayleigh-Benardove konvekcije pod uticajem varijacije temperature na gornjem zidu." Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], 51.1 (2020): 111-119. Web. 28 Feb. 2021