DINULOVTIĆ, Mirko et al. Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 139-144, dec. 2020. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6181>. Datum pristupa: 02 mar. 2021