Dinulovtić, M., Trninić, M., Rašuo, B., Stamenović, M., Ćurčić, N., & Milošević, N. 2020 Dec 25. Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH. [Online] 51:1