Dinulovtić, Mirko, Trninić, Marta, Rašuo, Boško, Stamenović, Marina, Ćurčić, Nebojša, I Milošević, Novak. " Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila" Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH [Online], Godina 51 Broj 1 (25 December 2020)