Primjena scroll kompresora s modulacijom rashladnog učina u tehnici hlađenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Damir Žilić Eric Winandy Guy Hundy

Apstrakt

U radu je dano objašnjenje principa modulacije rashladnog učina kompresora „digital scroll“. Modulacija učina ostvarena je na mehaničkom principu, razdvajanjem spirala iz zahvata, a upravljanje je ostvareno pomoću PWM (eng. Pulse Width Modulation, hr. modulacija trajanjem pulsa). Opisano je kako se uz pomoć modulacije rashladnog učina i uz pomoć ubrizgavanja pare u procesu kompresije mogu ostvariti najviši, dosad nedostižni, koeficijenti hlađenja i pri tome imati punu mogućnost modulacije rashladnog učina. Scroll kompresori sa modulacijom učina primjenjuju se sa R-404a, R-407c i R410a, što ih čini primjenjivim u tehnici hlađenja, rashladnicima kapljevina, dizalicama topline, VRF sustavima itd. Posebice u rashladnim sustavima s R-404a, ostvarene su uštede energije zahvaljujući mogućnosti kontrole temperature isparavanja u granicama od ±0,5 K (postoje ispitivanja koja to potvrđuju). U kombinaciji s ubrizgavanjem pare (koje funkcionira i u trenucima smanjenog kapaciteta), ova tehnologija nudi najvišu dostupnu energetsku efikasnost u ovome trenutku.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŽILIĆ, Damir; WINANDY, Eric; HUNDY, Guy. Primjena scroll kompresora s modulacijom rashladnog učina u tehnici hlađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 40, n. 1, p. 60-68, nov. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5819>. Datum pristupa: 28 sep. 2020
Sekcija
Rashladna tehnika, sistemi i nove tehnologije u hlađenju

Reference

[1] Winandy, E. and G. Hundy, 2005, Vapour Injected Scroll Compressors in Commercial Refrigeration: Concept and Performance Evaluation, IIR International Conference on Commercial Refrigeration, Vicenza, 2005.
[2] Winandy E. and G. Hundy, 2005, Scroll Compressors with Vapour Injection in Heat Pumps and Commercial Equipment, Institute of Refrigeration, 2005–6.